Forskningsnettverk i primærhelsetjenesten er snart oppe og går!

Prosjektet «Forskningsnettverk for primærhelsetjenesten» har fått tilslag fra Forskningsrådet i knallhard konkurranse. Dette vil gjøre forskning i primærhelsetjenesten mer forutsigbar for både klinikere og forskere.

Hver dag er mange pasienter innom fastlegen sin. Fastlegen er spesielt viktig for pasienter med kroniske lidelser som KOLS, diabetes, kreft og psykisk sykdom. På tross av mye forskning på slike pasienter i spesialisthelsetjenesten, har det vært lite forskning på disse pasientene i primærhelsetjenesten. Generelt har det vært bekymringsfullt lite forskning på innhold og utvikling av fastlegetjenesten. I spesialisthelsetjenesten er forskning som regel en integrert del av den kliniske virksomheten. I primærhelsetjenesten må forskeren rigge opp sitt nettverk av klinikere hver gang han skal gjennomføre forskningen. I en allerede travel hverdag på fastlegekontoret, kommer et forskningsprosjekt på toppen av det ordinære arbeidet – og det er ikke alltid det blir positivt mottatt.

Inntil nå. For nå skal Forskningsnettverk for primærhelsetjenesten med solid finansiering (50 millioner kroner) fra Forskningsrådet, rulles ut til et utvalg fastleger i alle landets fire regioner – og til et nettverk for forskning. Deltakelse i forskningsnettverket skal kompenseres noe økonomisk, og man får garanti for at prosjektene har alle tillatelser på plass og at de er relevante for allmennpraksis. Prosjektet starter rundt nyttår og rekruttering av praksiser vil bli gjennomført i løpet av 2018.

– Dette er gode nyheter for alle. Forskeren får bedre tilgang til fastlegene, fastlegene får mer forutsigbarhet, kontakten opprettholdes med god hjelp av forskningssekretærer og en avansert IT plattform binder alt sammen, sier prosjektleder Guri Rørtveit som er professor ved Universitetet i Bergen og forsker ved Uni Research Helse. Hun opplyser at prosjektet er et samarbeid mellom alle de allmennmedisinske forskningsmiljøene i Norge, med Universitetet i Bergen som koordinator.

UiB/Utpostens redaksjon