Bokanmeldelse

Vakkert om eldre og psykisk helse

Kari Os Eskeland, Alderspsykiatri og omsorgsarbeid, Cappelen Damm Akademisk 2017, Bokmål • 1. utgave • 249 sider, ISBN 978 – 82 – 02 – 51432 – 7

Eli Berg

Emeritus UiO, tidligere allmennpraktiker

Det første som slår meg ved denne boken er at den har et særs vakkert omslag, som dessuten er av et slitesterkt materiale. Og kanskje er nettopp dette uttrykk for de kvaliteter som ligger til grunn for hvordan forfatteren behandler stoffet sitt.

Kari Os Eskeland er spesialist i psykiatri og har i mange år vært leder av en alders-psykiatrisk poliklinikk. Hun har vært spesielt opptatt av spesialisthelsetjenestens ansvar for samhandling, veiledning og bistand til kompetanseheving i kommunehelsetjenesten.

Boken er delt i fem temaområder:

  • Kunnskap for å forstå den eldre med psykisk lidelse

  • Omsorg for eldre med psykiske lidelser

  • De psykiatriske sykdommene og omsorgsarbeidet

  • De hjerneorganiske lidelsene

  • Juridiske forhold

Men dette er bare overskrifter. Hver del har et mangfold av undertemaer, eksempler og utdypninger av hverdagslige situasjoner for både pasienter, pårørende og ikke minst for helsepersonellet i kommunehelsetjenesten. Som mangeårig allmennpraktiker og sykehjemslege kjenner jeg igjen mange av problemstillingene som reises – alt fra hva er nå egentlig en vanlig aldringsprosess? Hva når det oppstår kriser i familier eller på sykehjem? Er det en demensutvikling på gang? En psykose? Et delirium? For ikke å snakke om alle de etiske dilemmaene både familie og helsepersonell kan kjenne på i overgangsfaser, alt fra flytting til sykehjem til om gamlemor nå må få slippe flere utredninger og behandlinger.

Kari Os Eskeland henter fram et vell av erfaringer, beskrevet med en sans for viktige detaljer og nyanser i hver enkelt situasjonsbeskrivelse. Et dypt og varmt engasjement kommer fram i hele boken, en genuin omsorg for både de eldre selv, for familier der de fins og ikke minst for helsepersonellet som skal søke å gi hjelp til pasienter i hverdagen hjemme eller på sykehjem.

Forfatteren er spesielt opptatt av pleierne i kommunehelsetjenesten, ansatte som i dag mange steder får altfor liten tid til å yte adekvat omsorg for de syke gamle. Ikke alle steder får de muligheter til å reflektere sammen med kolleger og ledere over vanskelige situasjoner, langt mindre å få muligheter til faglig påfyll. Og nettopp her er det denne boken kommer inn som en gave til helsepersonellet. For Kari Os Eskeland serverer et stort og variert knippe av pasientfortellinger mot slutten i boken. Disse egner seg nettopp til drøftelser for større og mindre grupper i tjenestene.

Fastleger og sykehjemsleger vil kunne ha stor glede og nytte av å lese denne velskrevne og aktuelle boken. Også ansatte i spesialisthelsetjenesten vil utvilsomt finne mye å fundere over i detaljer og oversikter og ikke minst i tilnærmingen til den enkelte unike pasienten de har foran seg. For studieløpene for både pleiere og leger generelt går neppe i en slik grad inn i alle de utallige mulige og umulige situasjonene som kan møte en i det daglige arbeidet med å hjelpe syke eldre personer.

Kort sagt: En bok til opplysning, utfordring og glede for helsepersonell generelt. Anbefales bredt.