I forbifarten: Steven Crozier

I forbifarten: Steven Crozier m Når skjønte du at du var blitt lege? Hva er det lureste knepet du har gjort for å få en bedre hver. Når jeg var alene på natta med en eldre mann med puste. dag? besvær. Arbeidet for elektroniske epikriser og resirkulering av mas. seadressert post uåpnet. Hva gir deg mest glede i jobben? Når synes du at du gjør viktig legearbeid? Å være med på å gi Frøyværinger helseråd og få tilbakerne!- Når jeg møter pasienter med bekymringer som de har vans- ding på at det blir satt pris på. ker med å få satt ord på. UTPOSTEN NR .7 • 2004 HOVE MEDICAL EFFEKTIVT JOURNALSYSTEM SYSTEMS FOR LEGEKONTOR OG KLINIKKER Lang erfaring og tett kontakt med brukerne ligger bak Kjell Hoves nye journal. Ønsker du å rasjonalisere de daglige arbeids. system. Etter kort tid har vi regnskapet? System X er utviklet for å gi leger og allerede over 600 fornøyde klinikker en effektiv og oversiktlig arbeidsdag. brukere på både lege.kontorer og klinikker. Hove System X er moderne og brukervennlig. Dette Medica/ Systems AS er en gjør at du som bruker kan påvirke hvordan du vil liten og effektiv organisa.utnytte systemet. Stor fleksibilitet og enkel sjon, med lang erfaring, god oppdatering gjør System X til et populært hjelpe.kompetanse og med en middel. rutinene og få en bedre oversikt over pasient. serviceinnstilling som gir fornøyde kunder. System X har gjort hverdagen min lettere «Jeg er imponert over funk.sjonaliteten og hvor enkelt jeg kan gi pasientene mine bedre informasjon og oppfølging.» Overlege ved Co/osseumklinikken i Oslo, dr. med. Helge Einar Roald er spesialist i plastisk kirurgi og generell kirurgi og en entusiastisk System X-bruker. System X -når hurtig og profesjonell brukerstøtte er viktig I www. systemx.no tlf 48 22 57 80 Når lo du på jobben sist? Du er helseminister for en dag -hvilke to oppgaver ville du løse først? I dag og stort sett alle andre dager. l. Utbygging av dagsentertilbud for eldre og folk med psy.kiske lidelser i kommunene. Hvilket ord i den medisinske hverdagen er du mest lei? 2. Sørge for at psykiatribygget ved St Olavs Hospital blir Hvorfor? gjennomført. «Økning av frikort beløp». For det skipler mange eldre kronikere. Hva ønsker du mer av i Utposten? Hva ville du gjøre annerledes hvis du startet en ny praksis/ Flere lesere. i en ny jobb? Intet jeg kommer på i farten. Det fikk tiden vise. Hva blir bedre i primærmedisinen i fremtiden? Samhandling med 2. linjetjenesten og de kommunale helse. Hva er stikkordene for din favorittpasient? tjenester. Åpen, kritisk og tillitsfull. Hva håper du at du skal gjøre før du blir gammel? Hva gjør du om fem år? Utforske Dordogne i Sør-Frankrike. Prater med fem år eldre pasienter som er ved god helse, Tror du at dine venner ønsker at du skal bli mer rampete Inshallah. eller mer skikkelig? Jeg har en god blanding av begge egenskaper. Hvilken person i norsk helsevesen kunne du tenkt deg å bli stående fast i skiheisen med? Og hvorfor? Hvilken kollega utfordrer du til åla seg portrettere Ola Lilleholt, for å ha tid til å reflektere over de siste 20 år i «I forbifarten» i neste nummer av Utposten? Norsk Allmennmedisin og de neste 20 år. Sølvi Ruud Hagen, Fredrikstad UTPOSTEN NR .7 • 2004

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf