Artikler

Bilder fra klinisk praksis - billedpakke til bruk i veilednings- og smågrupper

Bilder fra klinisk praksis - billedpakke til bruk i veilednings- og smågrupper m Bilder fra klinisk praksis -billedpakke til bruk i veilednings-og smågrupper De fleste leger er gode til å prate. På det faglige plan blir sam.talen lett preget av vitenskapelig kunnskap og tenking, og i mer avslappede situasjoner har mange av oss et vell av gode historier fra egen praksis. For de fleste av oss er det nok alli.kevel slik at vi ikke er så gode til å snakke om de emosjonelle sidene av vår legegjerning-mange av oss er vel egentlig vel.dig gode til å overse disse sidene av vår kliniske hverdag? For å sette ord på disse sidene av legegjerningen har all. i I mennlege Torgeir Gilje Lid og fotograf Rune Eraker laget en billedpakke med fotografier fra klinisk praksis. Pakken I inneholder tre identiske serier med 16 bilder tatt av fotograf I Eraker mens han var tilstede hos fire allmennleger i deres ar.beidshverdag. Bildene er tatt fra en betrakters synsvinkel og ,j kan derfor i første omgang synes å ha et litt underlig fokus for oss som er vant til å «se» konsultasjonene med legeøyne. Men det er nettopp disse sidene ved allmennlegetilværelsen bildene skal vise oss for å åpne opp for tanker og følelser om-kring uutalte aspekter ved legevirksomheten vår. Pakken er laget til bruk i veiledningsgrupper men egner seg etter mitt syn også godt for kollegabaserte smågrupper. Det følger med en veileder som gir ideer til hvordan gruppa kan få til «gode samtaler» om innholdet i bildene og unngå åla samtalen bare bli overfladisk betraktning av bildene. Hen-sikten med bildene er at vi skal prøve å komme frem med egne følelser og reaksjoner rundt bildet. Dette er ting som ikke nødvendigvis bare har positivt innhold, men også ne.gative elementer i vår kliniske hverdag kan komme til be.vissthet i en samtale rundt bildene. For å tillate seg å sette ord på slike følelser kreves det nok at billedpakken blir brukt i en gruppe som på forhånd har opparbeidet en viss trygghet og åpenhet mellom deltagerne. Dette er en ny pedagogisk vinkling på det evigvarende temaet: «Hva skjer i løpet av en konsultasjon?» Opplegget er både spennende og utfordrende, vi provoseres til å for.late den trygge grunn med vanlig fagprat og må lete etter hvordan vi opplever de andre aspektene ved konsultasjo.nen. Vi må prøve å se hva som skjer både fra legens og pasi.entens synsvinkel. Bildene er i seg selv ikke provoserende. Til tider er de tatt med en for oss leger så overraskende vin.kel at de nesten virker litt fremmede. Nettopp dette aspek.tet tror jeg er bildenes styrke. Billedpakken kan leies av Den norske legeforening for kr 100,-og bestilles på telefon 23 10 91 03 eller på e-post: pedagogisk@legeforeningen.no Vi gratulerer Torgeir Gilje Lid med både et flott produkt og en nyskapende pedagogisk tilnærming til faget. Nå er det bare opp til oss å trekke verdiene ut av bildene og sette ord på det ovenfor oss selv og kolleger! Vi ønsker kollegene lykke til med å bruke pakken! jannike Reymert UTPOSTEN NR .6 • 2004 . \ l ' ) m Har du kommentarer, reaksjoner eller spørsmål om artikkelen, Inspirerer den deg til å skrive noe selv? Ansvarlig redaktør for denne artikkelen har vært Jannike Reymert. Kontakt henne på jannike.reymert@online.no UTPOSTEN NR .6 • 2004

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf