I forbifarten: Olgeir Haug

I forbifarten: Olgeir Haug m Hva bør folk vite om deg før de leser intervjuet? Født 1942 og oppvokst i Lofoten. Tysk medisinsk statseksamen 1969 fra universitetet i Mainz. Turnustid ved Innherred sykehus og i Snåsa Kommune. Ansatt som «distriktslege» i Snåsa 1972 og deretter hatt to permisjoner a ett år med tjeneste ved sykehus i Trondhjem og arbeid for ICEM/ WHO i asiatiske flyktningleirer. I dag ved kommunalt helsesenter i Snåsa (2400 innb.)/ to fastlegestillinger pluss turnuslege. Er spesialist i allmennmedisin. god måte for dem det angår mest. Det å gjøre hverdagen Når skjønte du at du var blitt lege? lettere for mennesker en er betrodd ansvar for, gir mye Har aldri «skjønt det» fullt og helt. Fikk imidlertid en liten , glede. anelse om det i samme stund som jeg stod med eksamens.papiret i hånda og måtte innse at studenttida var over. Se.Hva er det lureste knepet du har gjort for å få en bedre nere er det bare blitt yrket mitt. ! hverdag? I. Å strengt skille mellom arbeid og fritid. Har fått nærmil.jøet til å forstå at «doktoren» er på kontoret eller lege- Hva gir deg mest glede i jobben? vakta. Når jeg sammen med medarbeiderne ved legekontoret 2. Å vektlegge mulighetene for morgendagen sterkere enn i opplever at vi løser problem på en faglig og menneskelig problemene i går. UTPOSTEN NR.6 • 2004 INTERVJU ID Når synes du at du gjør viktig legearbeid? Når jeg har med syke pasienter å gjøre! Når lo du på jobben sist? Ler hver dag! Er av natur «lite alvorlig». Mener også at et smil og en god latter er på sin plass og rett medisin i alvorlige situasjoner. Hvilket ord i den medisinske hverdagen er du mest lei? Hvorfor? « Utbrenthet» -et fælt ord! Oppleves som ansvarsfraskrivelse. Hva ville du gjøre annerledes hvis du startet en ny praksis/ i en ny jobb? Er godt tilfreds med den arbeidssituasjon jeg har i dag. Liker ikke å være etterpåklok, men skulle kanskje ha brukt mer tid på bedre legevaktssituasjonen for meg selv og kollegene her. Hva er stikkordene for din favorittpasient? Er lite innstilt på å ha favorittpasienter. Det smaker litt av dårlig «faglig innstilling». Innrømmer imidlertid at jeg har en svakhet for «mannen og dama i gata» og «sli.terne». Ærlighet i samarbeidet er imidlertid et absolutt krav! Hva gjør du om fem år? Om «liv og helse» holder, er jeg kanskje i ferd med å trene til pensjonisttilværelsen? Hvilken person i norsk helsevesen kunne du tenkt deg å bli stående fast i skiheisen med? Og hvorfor? I en stolheis ville jeg helst ha hatt helseministeren på den ene sida og formann i legeforeningen på den andre. Håper at stoppen blir langvarig, at jeg er innvilget ubegrenset taletid, -og at fallhøyden er stor! (PS. Har sittet fast i ski.trekk med nåværende svenskekonge. Oppdaget det først da han lettet på kjørebrillene og etter at jeg hadde klaget på UTPOSTEN NR.6 • 2004 mangelfullt vedlikehold av skianlegget på Storlien (svensk). Han svarte ikke ... Du er helseminister for en dag -hvilke to oppgaver ville du løse først? 1. Pålegge sykehuslegene en plikttjeneste på et par mndr. ute i primærhelsetjenesten hvert femte år! 2. Allmennlegene pålegges en tilsvarende sykehustjeneste. Som helseminister bare for en dag ville det være en selv.følge å love ubegrenset økonomi til alt helsevesen. Det ble jo allikevel opp til andre å finne pengene! Hva ønsker du mer av i Utposten? La Utposten være slik den er i dag. Utradisjonell og med mye «blanda drops». Hva blir bedre i primærmedisinen i fremtiden? Håper at fokusering på og belønning for forebyggende me.disin prioriteres bedre enn i dag. Er sikker på at opprettelse av et nasjonalt helsenett vil bedre kvalitetssikringen og samarbeidsrutinene mellom de forskjellige deler av den moderne primærmedisinen. Hva håper du at du skal gjøre før du blir gammel? Er lite opptatt av min alder. Bevisst fortrengning? Har imid.lertid fotografering som hobby, og håper selvfølgelig alltid på å få til et foto bedre enn det beste jeg har i dag. Drømmen om et fallskjermhopp har jeg latt fare. (Hadde flysertifikat og eget gammelt fly /Piper TreePacer LN-HAF. Henger nå i taket over SAS-avd. i avgangshallen på Værnes. Ble voksen etter hvert og sluttet «mens leken var god») Ønsker dine venner at du skal bli mer rampete eller mer skikkelig? Er ganske tradisjonell. Nordlendingen er blitt trønder med årene. En endring må evt!. bli mot det mer uforutsigbare, -eller rampete om du vill. Enkelte har antydet noe i den retning. Hvilken kollega utfordrer du til åla seg portrettere «I forbifarten» i neste nummer av Utposten? Steven Crozier. Kommunelege på Frøya, Sør-Trøndelag.

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf