Artikler

MED LEGEN PÅ LAGET: Røykeavvenning i primærhelsetjenesten

MED LEGEN PÅ LAGET: Røykeavvenning i primærhelsetjenesten  INFO FRA SOSIAL -OG HELSEDIREKTORATET m MED LEGEN PÅ LAGET: Røykeavvenning i primærhelsetjenesten Det er veletablert at halvparten av de som røyker fast vil dø vensjon utføres ofte, også der hvor pasienten ikke har klare av røykrelatert sykdom, og at de i snitt taper ti leveår. Like symptomer på røykrelatert sykdom. Minimal intervensjon veletablert er helsegevinsten ved røykeslutt. Likevel opple.består av korte samtaler (to til tre minutter) som fokuserer ver mange som røyker et helsevesen som ikke er opptatt av på røykvaner og røykeslutt. Eksempel på minimal inter.deres røykevaner. vension er: Før sommeren ga Sosial-og helsedirektoratet ut retnings.linjer for primærhelsetjenestens arbeid med røykeavven.ning. «Røykavvenning i primærhelsetjenesten» skal bidra til å styrke allmennlegers arbeid med røykeavvenning blant annet gjennom økt kunnskap om metoder som har doku.Slike enkle råd fra allmennlegen har dokumentert effekt på mentert effekt. å øke andel røykfrie pasienter. Legeforeningen har uttalt at det er få tiltak, om noen, en all.Medikamentell støtte til røykeslutt kan være viktig for mennpraktiserende lege kan gjennomføre som i større grad mange og øker slutteraten signifikant. Retningslinjene be.vil bedre den generelle helsetilstanden for pasientene, enn lyser effekt og bruk av nikotinerstatningspreparater og en vellykket røykeavvenning. Initiativet til å lage retnings.bupropion i forbindelse med røykavvenning. linjer for røykavvenning ble tatt av en gruppe allmennleger med interesse for lungesykdommer, og den nye veilederen For allmennleger som ønsker å gå grundigere inn i røyke. er en videreføring av legeforeningens hefte «Røykeavven-sluttprosesser, formidler retningslinjene informasjon om ning i allmennpraksis». motivasjonsvurdering og endringsfokusert veiledning. Dessuten omhandler de forslag til et strukturert opplegg til Retningslinjene anbefaler at røykestatus dokumenteres i røykslutt bestående av tre konsultasjoner og en telefon. journalen for alle pasienter over 14 år, og at minimal inter-samtale . •

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf