TRINNVIS

Dag Lunder

TRINNVIS m Trinnvis>> -Datasikkerhet for små legekontor KVALITETSUTVALG FOR PRIMÆRMEDISIN. CD Vi fikk alle en CD i vinter med Tidsskriftet med tittelen «Datasikkerhet for små legekontorer», laget av KUP, Kvalitetsutvalg for primærmedisin. Det tok noe tid før jeg fikk puttet denne inn i PC'n. Det er stadig tilbud fra diverse i form av snedige disketter og CD'er med f.eks. kliniske veiledere og hjelpemidler for å finne risikopasienter. De fleste av dem er tilsynelatende sne.dige ved første demonstrasjon, men de har en stor tendens til å fylle opp dødplass på harddisken. Det var med den er.faringen « Trinnvis» ble liggende på pulten en god stund. Det er ingen ivrig markedsfører som følger med. Jeg putter til slutt« Trinnvis» i maskinen, og som for så mye annet, får en spørsmål om lagring eller kjøring fra CD. Allerede der kunne det ha vært med en klar anbefaling om hvor det kan være lurt å lagre dette. « Trinnvis» synes å være et godt instrument til å sortere le.gekontoret på en enkel måte når det gjelder fysisk areal og bruk, samt å gi en oversikt over personalet. Det er absolutt en god tankevekker når det gjelder å sortere databruken og ikke minst kvalitetssikre sikkerheten rundt personopplys.ninger og datasikkerheten generelt når det gjelder hard-og software. Hvor mange har opplevd totalt datadød? Hvor hjelpesløs er man da? På vårt kontor har vi store tanker om å systematisere vår in.ternkontroll og kvalitetssikring. Men det viser seg vanske.lig å sette av tid til dette i en hektisk hverdag. «Trinnvis» er et godt og nødvendig sted å begynne. Vi kjøper noen tjenes.ter fra vår maskin-og nettverksleverandør, men hvordan kan vi kontrollere hans arbeid? Neste gang skal han få 15 minutter sammen med meg og «Trinnvis». Videre bør jeg nok stoppe opp neste gang det kommer en med en risiko.kalkulator, ikke bare godta at den er «virustestet»! Hvem har meldt oppdatert informasjon til Datatilsynet om egen virksomhet de siste tre år? (Noen husker vel så vidt at Datatilsynet fikk et skjema da vi fikk «data» i sin tid). Det skal meldes hvert tredje år i følge «Trinnvis». Det følger hendig vedlegg med skjema og veileder som kan skrives ut. Det er andre gode vedlegg som eks. en avviksrapport. «Trinnvis» virker som et nyttig og nødvendig redskap for å få oversikt over kontorets data generelt, og ikke minst datasikkerhet. Veilederen bør benyttes og oppdateres regel.messig av oss som føler at dette er et felt der vi ikke har full kontroll. Nasjonalt senter for Telemedisin i Tromsø ved Eva Skipnes har bidratt med eksempler på prosedyrer og sikkerhetstrus.ler. Dag Lunder Åslundmarka Legesenter Hunndalen/Gjøvik Har du kommentarer, reaksjoner eller _spørsmål om artikkelen? Inspirerer den deg til å skrive noe selv? Ansvarlig redaktører for denne artikkelen har vært Ivar Skeie og Jannike Reymert. Kontakt disse på ivskeie@online.no / jannike.reymert@online.no Det som er SP,ennende og Viktig for deg -er spennende og viktig for Utposten! UTPOSTE I NR.5 • 2004

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf