EDB-spalten

John Leer

EDB-spalten ED BC SPALTEN m E D B@s PALTE N Utpostens EDB-spalte med spørsmål, svar og synspunkter. KONTAKTPERSON: John Leer, 5305 Florvåg TLF. ARBEID: 56 15 74 00 TLF. PRIVAT: 56 14 11 33 FAX: 56 15 74 0 J E-PosT: john.leer@isf.uib.no ( -. f .\ .,\ \\\.l,_ ''-1 • ..• ,, ......, Helsenettålmodighetstest? Norsk Helsenett AS skal etter sigende bli en realitet i løpet av høsten. (Ja, høsten 2004!). AS bak navnet er vel i tråd med annen drifting av «statlige» tjenester i Norge i vår nye tid. Alt skal lønne seg nå: jernbanelinjer og tog, strømledninger og telefonkabler, helsetjenester og så også helsenetttjenester. Du verden som vi har ventet og ventet ! Til det kjedsommelige kan jeg gjenta at vi snakket entusi.astisk om et nært forestående Helsenett for informasjonsut.veksling, resepter, epikriser og mye annet til faget allmenn.medisin tilhørende så langt tilbake i tid som i 1981. Det året kommende årskull uteksaminerte leger ble født! Hvor ble Einar Gerhardsen av? synger Odd Børresen. Kommunikasjonsløsninger ble tidligere ansett som en vik.tig del av Statens ansvar. Praktisk gjennomføring og finan.siering av prosjekter som vi i dag bare ville drømme om gikk som smør selv da vi var en fattig nasjon. Nå er vi en rik nasjon, men blir stadig fattigere på gode løsninger for alle. Jeg tror at dette er forklaringen på at det har tatt mer enn tjue år fra tanker om et nasjonalt helsenett ble sådd til det nå kan bli en realitet. Det spennende er fortsatt hvem som skal betale gildet -for som allerede antydet -det skal vel lønne seg? Våre tillitsvalgte i Aplf og Dnlfhar med ulike grader av hell bedt oss vente med helsenettilkobling til alle avtaler er fer.digforhandlet. Noen allmennleger har koblet seg til nett-løsninger de er fornøyd med mens mange har kjøpt katta i sekken og klager over høye kostnader og manglende tjenes.ter. Hvis Norsk Helsenett AS nå tilbyr en ensartet løsning for alle allmennlegekontor i Norge må vi sikre oss at vi får det vi betaler for og at vi ikke betaler mer enn det tjenesten koster. Vi kan ikke finne oss i at våre kroner skal finansiere løsningene og utbytte til eierne! Hvis så skjer er vi bedre tjent med å finne andre løsninger og stimulere til at det blir konkurranse også i helsenett-markedet. Det har fra tid til annen dukket opp forslag om at vi selv etablerer nettverks.løsninger i Dnlf-regi. Ingen har arbeidet seriøst med det, men kanskje andre av nettleverandørene burde inviteres til festen for å få fram de reelle kostnadene med en nasjonal helsenett-etablering. Jeg vil mene at det fortsatt er fornuftig å ha is i magen og ikke hoppe på nye tilbud før vi ser at pakken inneholder den varen vi betaler for. Så må Dnlf sørge for en skikkelig vurdering av tilbudet og gi oss alle informasjon om de forhandlingene som har på.gått og deretter gi oss konkrete og detaljerte råd. Nå gjelder det om å bestå helsenettålmodighetstesten ! Askøy i august 2004 John Leer et seriøst fagblad 3 humoristiske tilbøyelighete. UTPOSTEN NR .5 • 2004

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf