I forbifarten: Hans Kristian Bakke

I forbifarten: Hans Kristian Bakke  Hva bør folk vite om deg før de leser intervjuet? For tiden i permisjon fra stilling som fastlege ved Legehuset Varden i Fyllingsdalen for å dekke vervet som president i Den norske Lægeforening ved Legenes Hus i Oslo. Er spesialist i allmennmedisin. HOBBLER: fotball og ønologi (vin!). Når skjønte du at du var blitt lege? Den dagen jeg begynte i turnus ved Odda Sykehus Hva gir deg mest glede i jobben? Menneskene jeg møter og alt jeg lærer. Hva er det lureste knepet du har gjort for å få en bedre hverdag? , Regelmessig fysisk trening. Når synes du at du gjør viktig legearbeid? Når jeg kan være allmennlege og hjelpe dem som trenger det mest. UTPOSTEN 1R .4 • 2004 TERVJU m Når lo du på jobben sist? ro minutter siden. Hvilket ord i den medisinske hverdagen er du mest lei? Hvorfor? Attest -helsevesenet og legene misbrukes til å attestere meningsløse forhold som fravær fra skole. Hva ville du gjøre annerledes hvis du startet en ny praksis/ i en ny jobb? Knapt noe i det hele tatt -vi planla meget godt der jeg nå har min praksis. Hva er stikkordene for din favorittpasient? Åpen og tillitsfull. Hva gjør du om fem år? Allmennlege med mindre noen i mellomtiden har tuklet til fastlegeordningen. Hvilken person i norsk helsevesen kunne du tenkt deg å bli stående fast i skiheisen med? Og hvorfor? Dagfinn Høybråten for å få en grundig diskusjon om bl.a. egenandeler, helsenett og kronikeromsorg. Du er helseminister for en dag -hvilke to oppgaver ville du løse først? Løse, og løse -jeg ville først tatt for meg til. budet til rusmisbrukere og psykisk syke. I til. legg sørget for at samfunnet la til rette for elektronisk kommunikasjon -fritt til bruk for alle i helsevesenet. Hva ønsker du mer av i Utposten? Innspill fra andre spesialister enn allmenn. legene selv. UTPOSTEN NR.4• 2004 Hva blir bedre i primærmedisinen i fremtiden? Legevaktorganiseringen og derigjennom Aere kvinnelige kolleger. Hva håper du at du skal gjøre før du blir gammel? Ta livet litt mer med ro. Ønsker dine venner at du skal bli mer rampete eller mer skikkelig? Kanskje bare mer til stede? Hvilken kollega utfordrer du til åla seg portrettere «I forbifarten» i neste nummer av Utposten? Terje Vigen ·"' I

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf