Lyrikkspalten

Tove Rutle red

Lyrikkspalten LYRIKKSPALTEN m En Lyrisk stafett I denne lyriske stafetten vil vi at kolleger skal dele stemninger, tanker og assosiasjoner rundt et dikt som har betydd noe for dem, enten i arbeidet eller i livet ellers. Den som skriver får i oppdrag å utfordre en etterfølger. Slik kan mange kolleger få anledning til å ytre seg i lyrikkspalten. Velkommen og lykke til! Tove Rutle -lagleder Jeg er blitt mer og mer glad i poesi med årene. Jeg har stabler av romaner som jeg ikke rekker å lese. Men et dikt er det alltid tid til. Der romanen er som en langfilm, er diktet som et maleri. I media-strømmen av uvesentligheter er det befriende å møte ord som har noe på hjertet: en følelse, en tanke, et sanseinntrykk, en assosiasjon. En god metafor kan røske i tilvante forestillinger og gi nye tanker og uventet innsikt! God poesi handler (som all stor kunst) dypest sett om menneskelig eksistens. Derfor kan poesi berøre på en spesiell måte. Dette visste både Platon og Aris.toteles. Mange pasienter har oppdaget det samme og leser dikt. En del pasienter skriver også selv. Det kan være et verktøy for bearbeidelse av opplevelser og en kanal for kommunika.Ett er nødvendig -her sjon. Det hender at jeg gir dikt til pasienter, og det hender i denne vår vanskelige verden at jeg får dikt fra pasienter. Noen ganger har dette åpnet av husville og heimløse: fastlåste situasjoner på en uventet måte. Å TA BOLIG I SEG SELV. «Poesien har gjort meg til en bedre lege. Den er en måte Gå inn i mørket å gi tilværelsen mening på, den har kraft til å helbrede. og pusse sotet av lampen. Medisinen er «a losing game» men i poesien finnes magi og bekreftelse av livet.» (John Stone, ame,·ikansk Slik at mennesker på veiene kardiolog, professor, dekanus og poet}. kan skimte lys «Vi har i vår norske skjønnlitteratur et helt medisinskap i dine bebodde øyne av helbredende og forebyggende medisiner, og de er re.septfrie og billige» (Knut jorem}. Kanskje det er dette våre pasienter trenger å møte på lege. kontorene? Men først og fremst er poesi en bunnløs kilde til glede for den som er glad i språk. Det er nesten umulig å velge ett Takk til Svein Gjelstad for utfordingen. Jeg sender stafett. eneste dikt. Men her er et av Hans Børli: pinnen videre til kollega Laila Farnes i Nittedal. Arild Vedvik, Hurdal Dersom noen ønsker dikt regelmessig tilsendt på mail, er det mulig å melde seg inn i poesi-ringen min «Dagens Dikt» på adressen avedvik@netcom.no Ingen forpliktelser. UTPOSTEN NR.4 • 2004

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf