I forbifarten: Olav Gunnar Ballo

I forbifarten: Olav Gunnar Ballo  Hva bør folk vite om deg før de leser intervjuet? Kommunelege i Alta 1985-1997 /rådgivende overlege for RTV i Finnmark 1994-1997. Permisjon fra 1997). Nå stortingsrepresentant for SV/Finnmark. Innehaver av Finnmarksknappen som han returnerte Den norske lægeforening i prostest mot ideen om at å arbeide i Finnmark er et offer Når skjønte du at du var blitt lege? Dagen etter eksamensfesten. Hva gir deg mest glede i jobben? Å høre andre si at det virker som om jeg bryr meg. Hva er det lureste knepet du har gjort for å få en bedre hverdag? Gifte meg med Heidi Sørensen. Når synes du at du gjør viktig legearbeid? Når både pasienten og jeg skjønner at jeg har forstått. Når lo du på jobben sist? Da John Alvheim sa til Dagbladet at jeg var en bølle. Han vet hva han snakker om. Hvilket ord i den medisinske hverdagen er du mest lei? Hvorfor? Preimplantasjonsdiagnostikk. Fordi det er så langt. UTPOSTEN NR .3 • 2004 INTERVJU m Hva ville du gjøre annerledes hvis du startet en ny praksis/ Hvilken kollega utfordrer du til åla seg portrettere i en ny jobb? «I forbifarten» i neste nummer av Utposten? Ta bedre vare på familien og på fritiden. Hans Christian Bakke. Hva er stikkordene for din favorittpasient? Helt frisk, og kun på jakt etter en dykkerattest. Hva gjør du om fem år? Angrer på at jeg sa ja til å bli helseminister. Hvilken person i norsk helsevesen kunne du tenkt deg å bli stående fast i skiheisen med? Og hvorfor? Min søster, for å forklare henne at det er ikke jeg som bestemmer alt i SV. Du er helseminister for en dag -hvilke to oppgaver ville du løse først? I. Sikre meg forlenget kontrakt. 2. Kom117e i gang med SVs tannhelsereform. Hva ønsker du mer av i Utposten? Gratis abonnement til stortingsrepresentanter med lege.lisens. Hva blir bedre i primærmedisinen i fremtiden? 1. Betydelig bedret elektronisk tilgang til medisinsk infor.masion. 2. Arbeidstiden går ned. Hva håper du at du skal gjøre før du blir gammel? Skrive en bestselgerroman som gjør meg til multimillio.nær, og som gjør at jeg aldri trenger å tenke på gjenvalg. Ønsker dine venner at du skal bli mer rampete eller mer skikkelig? Halvparten mener at jeg bør bli snillere, mens halvparten mener at jeg er for slem. UTPOSTEN NR . 3 • 2004

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf