I forbifarten: Svein Arne Monsen

I forbifarten: Svein Arne Monsen m Hva bør folk vite om deg før de leser intervjuet? Jeg er 33 år gammel samboer, pappa, kommunelege, trimmer og leder i legefore.ninga i Nordland. Politisk engasjert på en måte som ifølge min samboer ikke er spe.sielt spenstig når man ennå ikke er fylt 40 år. Tar det vel igjen på sjarmen ... Når skjønte du at du var blitt lege? Hva gir deg mest glede i jobben? Det skjønte jeg med en gang! Er litt opptatt av at legeyrket I Jeg blir glad når jeg merker at pasientene stoler roo prosent ikke er noe mer spesielt enn andre yrker. Jeg har jobba som på meg som samtalepartner og behandler. både fisker og lærer før og skjønte også det ganske fort. UTPOSTEN NR .2 • 2004 INTERVJU m Hva er det lureste knepet du har gjort for å få en bedre hverdag? Vært så heldig å fått megen flott samboer og ei nydelig datter! Når synes du at du gjør viktig legearbeid? Når jeg sammen med pasienten løser dennes små og store problemer Når lo du på jobben sist? I dag. Dess mindre vi ler, dess sykere blir vi. Jeg ler mye. Hvilket ord i den medisinske hverdagen er du mest lei? Hvorfor? lbd. Hva ville du gjøre annerledes hvis du startet en ny praksis/ i en ny jobb? Muligens gått litt roligere ut slik at jeg hadde hatt noe å øke med. Hva er stikkordene for din favorittpasient? Det er vel en av hovedutfordringene i all men praksis: å ikke ha noen favorittpasient og være profesjonell og rettferdig. Må vel allikevel innrømme at det er noen gamle damer med godt humør og stort livsmot som gjør meg ekstra glad. Hva gjør du om fem år? Forhåpentligvis noe helt annet og like spennende som det jeg gjør nå! Hvilken person i norsk helsevesen kunne du tenkt deg å bli stående fast i skiheisen med? Og hvorfor? Burde definitivt sagt styreleder i Helse Nord; Olav Helge Førde, men han kunne jeg egentlig tenkt meg å være alene med på en øde øy som lå langt fra sykehus og pre.hospital trombolyse. Tror allikevel jeg velger samboeren som kunne beroliget meg og behandlet min høydeskrekk. UTPOSTEN NR .2 • 2004 Du er helseminister for en dag-hvilke to oppgaver ville du løse først? I. Tatt et oppgjør med de som tror at helsevesenet kan sty.res som en pølsebod. 2. Sagt opp noen økonomer og fått inn sivilingeniører som er gode på logistikk. Hva ønsker du mer av i Utposten? Et flott blad som viser at det er mange engasjerte mennesker der ute. Hva blir bedre i primær.' medisinen i fremtiden? Når takstheftet kan brennes. Hva håper du at du skal gjøre før du blir gammel? Jeg vet at jeg skal ha arbei.det utenlands i flere perio.der. Midt-Østen ligger mitt hjerte nært. Ønsker dine venner at du skal bli mer rampete eller mer skikkelig? ' I jobben er jeg rampete nok. Mine venner synes vel kanskje at jeg slår til litt for sjeldent. Hvilken kollega utfordrer du til åla seg portrettere «I forbifarten» i neste nummer av Utposten? Olav Gunnar Ballo 1

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf