Artikler

Lyrikkspalten

Tove Rutle

Lyrikkspalten il LYRIKKSPALTE 1 En Lyrisk stafett I denne lyriske stafetten vil vi at kolleger skal dele stemningn, tanker og assosiasjoner rundt et dikt som har betydd noe for dem, enten i arbeidet etler i livet e!Lers. Den som skriver får i oppdrag å utfordre en ette1følger. Slik kan mange kolleger få anledning til å ytre seg i lyrikkspalten. Velkommen og lykke til! Tove Rutle -lagleder Kortdikt til hverdagsbruk Dette diktet er det jeg ser oftest, og jeg leser det gjerne på. nytt. Morgondagen Jeg fikk det av forfatteren i håndskrift og ramme for noen Dagen i dag år siden. Det henger ved siden av kontorvinduet,som har ber med seg utsikt til hage, elv og fiell. Det er tydelig å lese både for pa. arr frå fortida. sient og lege, og blir ofte kommentert i løpet av samtalen. Den uopplevde morgondagen Jeg synes det handler om at vi trenger å bli sett, bekreftet, og er enno ikkje såra. få oppleve «blanke ark og 'farjestifter»; et underliggende tema i mange pasientmøter, og i livet ellers. Oddmund Haugen Jeg fikk utfordringen fra en sarping, og sender den videre Tor Carlsen til nok et bysbarn: Svein Gjelstad, Tønsberg. Klosterhagen legesenter, 3730 Skien UTPOSTEN bladforallmenn. og samfunnsmedisin Sjøbergvn. 32 -2050 Jessheim Tlf. 63 97 32 22 -Fax 63 97 16 25 -E-mail: rmrtove@online.no Unn deg et eget eksemplar av UTPOSTEN Det koster kr. 425,-pr år! Jeg ønsker å abonnere på UTPOSTEN: Navn ............................................................................................................................................................................................. . ,' Adresse .................................................................................................. ..................................................................................... . Poststed ....................................................................................................................................................................................... . UTPOSTEN NR.2 • 2004

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf