Lyrikk

Tove Rutle, lagleder

Lyrikk LYRIKKSPALTE r m En Lyrisk stafett I denne Lyriske stafetten vil vi at ko!Lege1· skal dele stemninger, tanker og assosiasjoner rundt et dikt som har betydd noe for dem, enten i arbeidet e!Ler i Livet ellers. Den som skrive1får i oppdrag å utfordre en etteifølger. Slik kan mange kolleger få anledning td å ytre seg i Lyrikkspalten. Velkommen og Lykke til! Tove Rutle -lagleder Takk til Bente for utfordringen -takk for alle dikt du til nå til å utvide mine horisonter og forståelser og å relatere dette har delt med meg. til «reisen» i mitt eget liv. I gymnastiden valgte 1eg stort sett tolking av dikt som Diktet jeg vil dele med dere er et dikt jeg for tre år siden norskoppgave, kjente en spenning ved å finne mening i fikk av en eldre mannlig pasient. Han er en mann av få ord, ordene og hva dikteren selv ønsket å formidle. Men det er men har et blikk og ansiktsuttrykk som vitner om at livet først de siste årene at dikt har fått en spesiell betydning for har gitt han mange prøvelser. «Slik tenker jeg og er jeg», meg. Det er som å være på en «reise» inn i ulike verdener sa han og ga meg diktet «Dristig som havet» av Inger Hage.hvor jeg får ta del i andres fortellinger og forståelser i en rup. Jeg er takknemlig for at han ville dele dette diktet med språkform som pirrer min nysgjerrighet. Jeg blir utfordret meg. Dristig som havet Dristig som havet skulle mitt hjerte være. Alt skal det løfte mot lyset. Alt skal det bære. Stormer kan sprenge. Bølger kan skumme og briste. Alt skal mitt hjerte tåle. Alt -til det siste. Dypt under dypet ligger min skjebne og sover. Følger den også havets veldige lover? Flyter den opp en stormdag som lik imot stranden? Vil jeg gå under av det? Blir jeg en annen? Dristig som havet skulle mitt hjerte være. Alt skal det løfte mot lyset. Alt skal det bære Stolt og urokkelig i Ro som i fjære. Jeg sender stafetten videre til min gode venn og kollega Tor Carlsen i Skien. Kristin Prestegaard UTPOSTEN NR.I • 2004

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf