Artikler

DEN PLAGETE PASIENT eller ALLMENNMEDISINSK HVERDAGSPOESI?

Ola Nordviste

DEN PLAGETE PASIENT eller ALLMENNMEDISINSK HVERDAGSPOESI? PLAG EDIKT m DEN PLAGETE PASIENT eller ALLMENNMEDISINSK HVERDAGSPOESI? Hver dag hører vi sykehistorier. Av og til er historiene en- kle, av og til vanskelige, noen ganger endeløse, somme tider plagsomme, men de kan også være nærmest poetiske. En plaget pasient i min praksis hadde så mange lidelser at hun pleide å ha med seg manus for å være sikker på at jeg fikk høre om så mange av dem som mulig. Hennes frem.stillinger var ofte vanskelige å fatte. De bar bud om mye en.somhet og lidelse, men var samtidig ofte vakre. Jeg vil dele de vakreste huskelappene-ordrett-med dere, i respekt for de gode sider ved «den plagete pasient». frt_ySt", &erte2 rryil i frysrer SV.rt.r rurey1,, se.r VeU/3 . fvtSt" ) .rter . v fJ ril i ftøyre siM i hefre..yt, 9J lirt" !.hver Risl0!J, )t°r;f_.Z 1 /terrier, l11.r der i verut--re.rrn st--r..z over s.lkriv vtSt"Ø' fJ svi.l vtrUrrh'\vt lt--t--ret"t" Cet--if r. reseft-.&ivirhiil'c:fer2 ) vtlt--ert,, . rrrx . ork.eril'c:fe.0!J o YYl.:t"re.. Neste gang hun kom var det vanskelig å spore noen bed- ring, og hadde hun med følgende huskelapp: )Vi.l ' 0 0 Det"JrJ s. f. rørtet. se,. Vrrrv-lt i fryst--et" Rist--0!J, fJ d Jvey1,,Z ) t--r;f_ler rrf f rrver fwcls fJ .NJ.i-, /wclv k-v . lrn Heve&e fe. .Jer fJ l;f_r, lirri .N ih-. øy.f.i:Je rrrL t"eWf rrrudtt:J 31-, r, er.u rrM k_velderiv, SVeff rrrn f'Jl\lf(Je.riv. Av fJ ril frrrst--il0!Jer rrrudtt:J tu-rsdtt:J. Lirr Lløe heri.der, .r.r, fwcls fJ l;f_r, t--ret"t"fJ eleMf! Hun har sin lette hjertesvikt, KOLS, hypotyreose og mis.tenkte«mixed connective tissue disease». Jeg synes ikke jeg får gjort så mye for henne, men hun sier at hun liker våre møter på kontoret. Det gjør jeg og. Ola Nordviste UTPOSTEN NR.5 • 2003

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf