Personlige ytringer

John Leer

EDB-YTRI NG m Personlige ytringer Det har vært en varm sommer. .. Skal vi komme fram til fortsatt gode organisatoriske løs.ninger for det allmennmedisinske fag og fagforeningen må I Tidsskrift for Dnlf 12hoo2 den ro. mai (]) fikk inter-vi unngå surmulig. vjuet med NSAM-lederen meg til å sette morgen teen i hal.sen og det avstedkom en kjapp spontanyttring på «hurtig.De fleste norske allmennpraktikere arbeider på landsbygda mediet» til Eyr (2) som i sin tur ble skarpt kommentert av og det vil være synd hvis debatten som foregår i Oslo ikke Tidsskriftets redaktør i Nr r4 (3) : «Denne forsiktige til.har interesse utenfor bygrensen. nærmingen førte til en debatt på Eyr, allmennmedisinernes diskusjonsforum på Internett, en debatt som i starten mer dreide seg om person enn om sak. Slikt frister ikke andre Referanser: leger til å føre en åpen faglig diskusjon. » I. Kvinne for sin NSAM-hatt, Ingrid M. Høie, Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1242-3 http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/P A_L TS. Jeg har grublet på dette. Vis_Seksjon?vp_SEKS_ID=542974 2. Eyr: Dar kjem ho Anna, steik forbanna? Ligger det vesentlige kulturforskjeller bak måten vi ytrer http://www.uib.no/isf/eyr/2002q2/009959.html oss på , og uttrykker vi oss forskjellig og med mer spontani.3. På livet løs, Charlotte Haug , Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1351 Q tet og direkte på et elektronisk, internettformidlet disku. http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/P A_L TS. sjonsforum enn feks i Utposten og i Tidsskriftet ? Vis_Seksjon l vp_SEKS_ID=548089 4.Gode røverhistorier fra grensetraktene. Omsider ble det hele litt klarere. UNN CONRADI ANDERSEN Dagbladet Mandag 26. august 2002 9:54 Henriksen, Levi Feber: fortellinger Det var omtalen av novellesamlingen «Feber» av Levi Gyldendal 227 s. Kr. 299,. Henriksen fra Kongsvinger i Dagbladet (4) og Dagens http://www.dagbladet.no/print/? / Næringsliv som fikk tanketåka til å lette .. kultur/2002/08/26/347011.html 5. Vinskvetten (tidl. Salhusvinskvetten) er velkjent på Vestlandet Alle her i Bergensområdet og spesielt vi på strilelandet for sin strilehumor og sine selvironiske karikaturfigurer kjenner til «Salhusvinskvetten» . Faktisk har de også opp.http://www.panorama.no/plater/ anmeldelser/U-AA/DeiBeste.htm trådt i Oslo, men antakelig for et snevert publikum?Vin.skvetten (5) har mange sterke sangtekster, og en av disse er om «ho Anna» , og hva rimer vel bedre på Anna enn «steik forbanna» i Bjørn Jensens framføring. Jeg har alltid ment at takhøyden er stor i de fleste allmenn.medisinske miljøene. Replikkene sitter løst og vi setter pris John Leer på humor-som til tider kan være nokså grov. UTPOSTEN NR.2 • 2001

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf