Er du fornøyd med dagens system for etterutdanning og kvalitetsforbedring i allmennpraksis?

m Er du fornøyd meddagens system for etter.utdanning og kvalitets.forbedring i allmenn.praksis? Allmennleger har tilgang til et «koldtbord» av tilbud om etterutdanning og kva.litetsforbedring. Kurs i Norge, kurs i utlandet, fag-møter, tidsskrifter, elektro.niske verktøy osv osv. På den annen side får medarbeidere et mindre sjenerøst tilbud. Men hvilke av disse tilbudene bruker leger og medarbeidere, og i hvilken grad passer tilbudene til deres behov? Legeforeningens forskningsinstitutt sender ut et spørreskjema i slutten av okto.ber til over rooo allmennleger og et lignende antall medarbeidere. Spørreskje.maet er utarbeidet av Avdeling for helsetjenesteforskning, SHdir, i samarbeid med Alment praktiserende legers forening, Norsk selskap for allmennmedisin, Norsk helsesekretærforbund og andre. Legeforeningens Forskningsinstitutt er ansvarlig for utsending og innsamling av resultatene. Prosjektet er finansiert av Legeforeningens kvalitetssikringsfond I. Etterutdanning og kvalitetsforbedring er viktig for å opprettholde og forbedre kvaliteten på tjenestene som ytes for pasientene i norsk allmennpraksis. Det er derfor avgjørende at svarene gjenspeiler det mangfold som finnes blant allmenn.leger og medarbeidere. Svarene fra spørreskjemaene vil identifisere områder hvor tilbudene for etterutdan.ning og kvalitetsforbedring kan gjøres enda bedre. Siden spørreskjemaet skal til både leger og medarbeidere, inviterer vi til en konkurranse mellom leger og medarbeidere om hvilken gruppe som oppnår den høyeste svarprosenten. Hvilken yrkesgruppe som kommer til å vinne gjenstår å se. Eventuelle spørsmål om undersøkelsen kan rettes til instituttsjef ved Lege.foreningens forskningsinstitutt, Olaf Gjerløw Aasland, tlf. 23 10 90 65, e-post: olaf. aaslane@legeforeningen.no, eller prosjektleder Signe Flottorp, tlf24 16 32 95, e-post: signe.flottorp@shdir.no. Annonser i Utposten Abonner på Utposten Annonser i Utposten Abonner på Utposten Annonser i Utposten SE SIDE 16 OG s-40 Abonner på Utposten UTPOSTEN NR . 7/8 • 2002

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf