Netikette

John Leer

ALTEN -spalte med spørsmål, svar og ,yas puo ''". Kontaktperso1r 5305 Floc.å ' Tlf. j., 56 15 74 .oTlf.p.: 56 14 11 3 ho Lwg3, Fax: 56 15 74 E-mail·· .u1 .no . iohn.leer@isf .b Det 1'er på t.de med en liten po . amm. nelse om «neti. kette » (Inter. net + Etikette = netikette) (1-13) Båndbredden hjem til 01 a og fra Kari har økt betydelig med utbredelsen av ADSL , og selv . k.empefiler fyker na av go de nettet ar '. med rasende fart. 10rv1sset d at Har du c . eg om . mottakeren virkeltg h ar lyst til å få· det store vedlgget, bildet, am.ma.sionen, videokl"ippet eller hva det måtte være d u sender av ogarde? 0 ·1 ·Vima venne oss t1 at d e fleste bruker pc, epost og mternett Referanser etikette , not* 1ani/OBS/O I. Ofte be:varte spørsmål N .virusinfi- htt // li p www.stud,.10 no/~nternet + Ec,kette -Net re ved- n enger •k · ' seriøse samme h og ' ke som 1eketøy Et . . BS-net1kette ht I mI sert vedlegg k ·111 1egg som det vil an bety kinstopp og, maub .d . 2 mas k e. Riktig 1 kette rd1ndex 1i/phpax,z nethttp//www propførsel o naccnmcdl angsom forbindels'monarno e er det 3. Gode rådom på Nett:t . " 1,og eid og mange tellersk . ntt D ho◊ra ente ' http //ww WW;; 4. the /www kette et, ·netun,dk/nenke vt..s1on of the book Net,quette by V irgm,a Shea at,on com/net1quette/book//Net19uette -D R egel n des ,e Usenet http.//www be " n d . På mottakers1den er det en god ide å b ruk e e et program 5 http/ Die N 1 som viser post!1sta og vedlegg FØR nedlastmgrn '"'"" n. et e/n kk d oe.6 N E t eksempeI er MadW ash" ( I 4 ). Ell, rs er tema" wkrnc N in,erne ,cIes/290; ht ette på Daily Rush R etnmgslwww·d31 yI rush dk/.eaturesa t r1ngli 7 /ster / Jeg ""' ,il ""eranselisten Dor videre p Netik. aIt og rncgcc ornc n/k/ g k/pages/mai ette på FLUG/www flu d ;e,;.:.: t i 'ts mal swd,n lI l .ter/net 1 l .:11/1\tp. . ':8 Bei Net,kette R http.//ww.w :..n fur d Helt til sist: e klass,sche N.:.oachmgde 9 fquette ' ttp://www;:emgat/gu1des/netmat' 0. O,e Net1ke/www http./www urn.ttp· http-/:;igdenetz//.etikette w usenet dk/ ikette hc,n .mer Ma,lngliste e .l/nn E N MELDING SKREVET MED ORE BOKSTAVER JEG ROPER TIL DE ir ;er/netmayer html /net1kett.htm tm /1un,-l ,;,.../ine / BETYR AT .JI 12 net,kettc/Inegen ue01ghed om Deter to ting,der lklippe I det 1terede ogI,vorfor cl http-//ww ' enunder spøro-smo a ene er et emne,der er eres H ovr or m. an ska 1tattek01k ofte d,skut l man skadare tattekn k h n-F v " """" dk/"' s ne nkett / e c Die We1 1 b tml ' 1.3 ornm N,okeco de/wemfor/www rna 'I washer net/ Y 1 oktober 2002. Askø um net / 1kette.ht I m I . John Leer UTPOSTEN NR.7/8 2 0 0 2

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf