Artikler

LYRIKKSPALTE

il LYRIKKSPALTE En Lyrisk stafett I denne lyriske stafetten vil vi at kolleger skal dele stemninger, tanker og assosiasjoner rundt et dikt som har betydd noe for dem, enten i arbeidet eller i livet ellers. Den som skrive1' får i oppdrag å utfordre Iyri en etterfølger. Slik kan mange kollegerfå anledning til å ytre seg i lyrikk. spalten. Velkommen og lykke till Tone Skjerven -lagleder Jeg takker den alltid like sprudlende Sølvi for en spennende utfordring! (Tenk å få en slik venninne når man er mer enn midtveis i livet!) For meg er valg av lyriker enkelt og selv.følgelig: Inger Hagerup! Hun treffer. Hun kan virkelig formidle kvinners lengsler og pasjoner. En «erotisk sjele.kjenner par excellence» som Philip Houm uttrykker det i Norsk Litteraturhistorie. Problemet blir derfor å velge, jeg kunne egentlig ha sendt 10 dikt. Men i kveld var stem.ningen mest til stede for: Jeg gikk meg vill i skogene Jeg rømte fra min elskede, jeg sa mitt hus farvel, jeg vandret landeveiene alene med meg selv. Jeg gikk meg vill i skogene, og nå er det blitt kveld. Og langs de bleke stiene er mange bål brent ned. Her hastet andre videre, her hastet de avsted, mot fjellene, mot stjernene, mot glemsel og mot fred. Jeg gikk meg vill i skogene og natten stunder til. Nå vil jeg tende opp igjen en annens gamle ild og siden følge sporene hvor også han for vill r nnger Hagerup Jeg utfordrer en annen kollega-venn i ne: Margrethe Hansen ved Borg Legekontor i Sarpsborg. Hun har nok både drik.keviser og mer seriøse saker på repertoaret. Hilsen Bente Gjø/stad UTPOSTE NR.6 • 2002

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf