Artikler

HISTORIER FRA VIRKELIGHETEN: Halleluja

Elisabeth Swensen

HISTORIER FRA VIRKELIGHETEN m Halleluja «Dyrsku'n i Seljord» er ei årviss storhending, ei gigantisk massemønstring av fe og folk. I år er det 137 år sidan den fyrste Dursku'n blei arrangert. Utrulege 75000 betalande personar samt eit ukjent anta! kyr, geiter, hestar, kaninar, grisar, lamaer og bom under 7 år (gratis) vitja bygda i løpet av tre dagar i september. Det er utstillingar av dyr og ma. skiner, handel med klokker og knivar, demonstrasjon av gamalt og nytt handtverk, spelstykke og musikk (harding. fele, afrikanske trommer, Frelsesarmeen og kveding). My kje moro altså, og med politiet si hjelp er det mindre fyll og spetakkel for kvart år. Dei færraste vil vel innrømme at Fra årets Dyrsku i Seljord Historierfi ra virkeligheten dei sa knar den delen av folkloren, men noko går unekteleg tapt. Før i tida var Dyrskufylla nærmast ein normaltilstand. Her er ei historie frå Seljordsheia. Rundt 1920 gjekk det ei religiøs vekkelsesbylgje over dis.triktet. Folk ut etter Seljordsheia angra sine synder og vende seg til Herren mest utan unntak. To forherda brør på ein liten plass nekta i det lengste. Men til slutt blei vel grup.pepresset for overveldande. «Det er greit» sa den eldste som førte ordet, «me kan bli frelste. Men Dyrsku'n skal vera som før. » Elisabeth Swensen UTPOSTEN NR .6 • 2002

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf