Artikler

Bedehusbilete

m Bedehusbi/ete Eg vaskar hendene 'Er du vaska i lammets blod?' Eg vaskar hendene ein gong til Eg er såperein Alt dette nyvaska håret Mjølkerein På rad Kvit bluse i Bibelen etter rad Men blod Og dei rare øyrene Eg faldar hendene Bleike og utvaska Alle dei rare øyrene som lyttar til talaren Eg faldar hendene framfor det kvite korset Under rennande vatn Eg ser på engelen på veggen Eg ser på Ruga i vindauga Eg ser på alt som Ayg Her er underleg Ei så lys luft Over eit kokande mørker FRA BOKEN «BEDEHUSBILETE» FOTO: KNUT BRY DIKT: HELGE TORVUND WIGESTRAND FORLAG 2001 Lat oss dela verda i to Lat oss byggja ein vegg Her Og der og der og Her Lat oss laga ei dør Slik At me kan gå inn og be For dei som er utanfor Fingrane våre møttes ved kleshengarane Brått visste eg at du og bar på ei stor sorg Inne ved stolrekkene var det boblande låttar Stigande låttar Gjallande låttar Eg såg ut vindauget På k veldsgatene Døden sin reAeks i glaset Eg reiste meg og vitna Eg sa at låtten fylte meg med sorg UTPOSTEN NR.6 • 2002

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf