Artikler

BOKANMELDELSE: «Langsomhetens lov»

Øystein Bakkevig

BOK ANMELDELSE m anmeldelser «Langsomhetens lov» Owe Wi kst rom NATUR OCH 11.VlTVR Långsanlhetens lov ELLER VADA N AV AT 1 AKA MO P E D GEN OM LOUVRE N «Langsomhetens lov» heter en nyutkommet bok av Ove Wikstrøm -professor i religionspsykologi i Uppsala. Han har publisert en rekke bøker innen religion, livsanskuelse, tro, litteratur og musikk. r denne boka skriver han om be.hovet for nedbremsing og åndelig fordypning i vår travle tid på en måte som når langt utenfor kirkeveggene i Sverige der den er solgt i i over 50 000 eks hittil. I disse dager foreligger den i norsk utgave oversatt av Knut Grøn vik un.der tittelen «Leve langsomheten» på Genesis forlag. Dette er ei bok som bør leses litt sakte -det er en bok som utfordrer refleksjonen og langsomheten i god forstand, der første del er satt sammen av korte refleksjoner han har skre.vet ned på «langsomhetens» steder -mellomrom som inn.finner seg på reiser -cafeer, venterom, busser, hotellrom. Med innspill fra tidligere tiders tenkere gir han oss dagsak.tuelle refleksjoner rundt, og en innføring i noe av det som skal til for å åpne opp for de nødvendige impulser som kan gi rom for refleksjon, tilstedeværelse og nærvær i eget liv. Det dreier seg om den gode s 1mtalen, lesningen og om be.hov for avgrensning for å kunne åpne opp for de dypere all.menne eksistensielle og religiøse spørsmål -kort sagt «langsom hetens lov» nærmest på linje med en naturlov -og vår egen redsel for nettopp å gå inn i vår egen indre reise. I andre del av boken er vi med ham på tre reiser -ytre og in.dre -til Budapest og møte med døden hos en kollega og mø.ter med studenter med kulturell oppveksterfaring uten Gud og rom for eksistensielle spørsmål, -til St.Petersburg og møte med Gud, duften av det hellige og bl.a. en innfø.ring og refleksjon rundt Dostojevski og tilslutt en reise til Assisi, en reise i glede og stillhet. Dette er en bok for mellomrommene i livet -ha den på natt.bordet, i reisevesken -kort sagt ha den tilgjengelig og bruk den, men ta deg tid -og la den berike deg, det fortjener den! Øystein Bakkevig UTPOSTEN NR 6 • 2001

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf