Artikler

LYRIKKSPALTEN

LYRIKKSPALTEN m En Lyrisk stafett I denne lyriske stafetten vil vi at kolleger skal dele stemninger, tanker og assosiasjoner rundt et dikt som har betydd noe for dem, enten i arbeidet eller i Livet eLLers. Den som skriver får i oppdrag å utfordre IJri en etterfølger. Slik kan mange koLLeger få anledning tlf å ytre seg i Lyrikkspalten. Velkommen og Lykke til! Tone Skjerven -lagleder Det er rart at så mange mennesker har tenkt og følt nesten Diktet jeg har valgt er «Nærhet» fra Stein Mehrens diktsam. likt som meg ... !! Noen ganger når jeg leser dikt så kjenner ling CORONA, med undertittel «Formørkelsen og dens lys». jeg at ordene snakker direkte til meg, nesten som jeg kunne ha sagt det selv. Det vekker gjenkjennelse, særlig der ord Dette diktet ble lest på radioen midt på 80-tallet og jeg ble så ofte er utilstrekkelige. betatt at jeg kjøpte diktboken straks. Hvorfor jeg ble be.tatt?? Fordi den rørte ved noe i meg, satte ord på at nærhet Takk til Petter som sender meg av gårde på neste etappe. og avstand er avhengig av hverandre. Jeg vil følge ditt innspill ved å dvele ved det mellom-men. neskelige. Vi møter så mange underveis i livet. Mennesker Jeg slipper heldigvis å tolke dikt med jamber og trokeer, som betyr noe der og da, mennesker som setter uslettelige rim og verselinjer. spor. Alle vi møter forandrer oss litt, noen som river oss ned, noen som bygger oss opp. Det beste er når vi møter ele som Jeg vil la dette diktet tale for seg selv, og kanskje rører det lar oss få være oss selv, og som allikevel er der. ved Aere?? Nærhet Jeg kan bære din sorg et stykke på veien og åpne min glede i din Men jeg kan ikke leve ditt liv eller dø din død Vi kan bytte blikk og kjærtegn, Veksle ord og krefter mellom oss Men du er ikke meg og jeg er ikke deg Derfor kan vi finne frem til hverandre, for å være oss selv hos hverandre en liten stund i tiden Stein Mehren Som neste deltager i lyrikk stafetten utfordrer jeg Bente Gjølstacl, Moss. Hilsen Sølvi Ruud Hagen UTPOSTEN NR .3 • 2002

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf