EDB-spalten

John Leer

EDB-spalten EDB -SPALTEN m SPALTE NE D B Utpostens EDB-spalte med spørsmål, svar og synspunkter. Kontaktperson: John Leer, 5305 Florvåg Tlf. j.: 56 15 74 00 Tlf.p.: 56 14 11 33, Fax: 56 15 74 01 E-mail: john.leer@isf.uib.no Vårrengjøring Det er vår. Det ryddes og pyntes. Bråtebrenning, gjødsling og båtpuss. Gammelt skrot blir kastet. En passende anledning til også å rydde i datamaskinen ? En pc er en støvsamler pga statisk elek.trisitet og kjølevifte. Hvis du har tatt sjansen på å åpne dekselet på en stasjo.nær pc som har vært i drift en tid er det første som møter øyet støv og lodotter. Dette kan med fordel fiernes med støvsuger -men vær forsiktig! Ikke for stor sugekraft og unngå berøring av komponenter. Det finnes selvfølgelig «spesialstøvsu.gere» til formålet. Hvis du må fierne en og annen komponent for å komme til i krinker og kroker, må du jorde deg før du set-Et defragmenteringsprogram samler sammenhørende filer ter i gang og for all del trekk ut strømkabelpluggen ! og fildeler til samme område på harddisken. På den måten blir det kortere avstand for lesehodene å søke over for å Så er turen kommet til å rydde på harddisken. finne samhørende informasjon, og du vil se at datamaski. nen har fått bedre arbeidshastighet. Etter en tids bruk vil du ha samlet opp en rekke unyttige fi.ler som kan fiernes for å gi ny plass og bedre hastigheten i Til slutt en liten puss med støvkluten og forsiktig polering datamaskinen. Det kan dreie seg om duplikatfiler og filer av skjermen, og maskinen fremstår som ny og klar for en ny med endingene .000, .001 og .tmp Selvfølgelig finnes det sesong. også spesialprogrammer til dette formålet, men mye nyttig kan gjøres helt manuelt. Når gamle og overflødige filer er Datamaskinen er altså ikke så veldig mye mer sofistikert fiernet skal disken «defragmenteres». Det er den viktigste enn Tempo-mopeden når det dreier seg om vårrengjøring delen av vårrengjøringen. De nyeste versjonene av opera-og vedlikehold. tivsystemene har gjerne defragmenteringsprogram inne. bygget. Har du eldre operativsystem må du installere spesi-Ask_øy 14.04.2002. al program til denne jobben. John Leer UTPOSTEN NR .3 • 2002

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf