Ord om ord

Jannike Reymert

Ord om ord li ORD OM ORD Mange ord i språket vårt har en opprin.nelse som for lengst er glemt, og ofte kan vi heller ikke uten videre tenke oss til hva ordene egentlig betyr. Vi håper leserne vil finne glede i en spalte der vi vil ha små epistler om ord vi bruker til daglig, men som de færreste av oss kan forhistorien til. I denne spalten er det mer enn ønskelig med innlegg fra leserne. Det sitter vel kolleger rundt om i landet med kunnskap på feltet, og her får de altså muligheten til å utfolde seg for et bredt publikum! En celle -i helvete Ordet cella er latinsk og betyr kammer. Den indoeuropeiske roten til ordet er kei som betyr skjule. Ordet ble opprinnelig brukt om et sted man oppbevarte frukt, olje eller vin. Det er lett å se at det eng.elske cellar, det tyske Keiler og derav vårt kjeller ( latinsk c uttales som k) er direkte av ledet av cella. En cellarius var en kjellermester, på tysk forkortet til Kellner og på norsk: kelner. Seinere fikk ordet cella mer betydningen av et lite, lukket rom og var da naturlig å bruke når man med mikroskopet for første gang så en celle. C i begynnelsen av et latinsk ord endres ofte til hi germansk, og ordet hall er derfor en germansk av.ledning av celle. Den gang dette ordet oppstod var en hall et rom som gav beskyttelse, altså skjulte menneskene for sol og regn. Det engelske hell, på tysk Halle og vårt helvete er også en avledning av celle, selv om beskyttelsesaspektet da forlengst hadde vandret heden. Ordet cellulose er satt sammen av cellula (lite kammer) og.-ose som ofte ble brukt i kjemiske termer. Endelsen osus betyr full av, på fransk het det eux og vi finner endelsen igjen i religiøs, porøs, tuberkuløs og rigorøs. Georg -den allergiske kirurgen Tre av ordene over har mye felles etymologisk sett, med stavelsene erglorglurg. Mannsnavnet Georg kommer fra gresk, georgos. Ge har betydningen jord (jfr geologi, geografi) mens ergon betyr arbeide. Georg er altså opprinnelig jordbruker. Allergi har også endelsen e1:g(on), mens for sta vel sen all(os) betyr annet, allergi betyr altså «annet arbeide», « noe som arbeider anderledes». Or.det allergi ble skapt av den østerriske barnelegen Clemens von Pirquet (1874-1929). Han har jo fått sitt navn udødeliggjort ved piquetprøven, men gjorde altså andre faglige observasjoner også. Forstavelsen all finner vi også i allegori, som er en språklig konstruksjon der man beskriver bilder som symboler på fenomener (jfr metafor), det man sier beskriver altså noe annet. Kirurg er et ord som er avledet av det greske cheirurgia. Første del av ordet, cheir betyr hand, mens an.dre del urgon er forvridning av ergon. En kirurg er altså en som arbeider med hendene. På gammel.fransk ble ordet omskrevet tilsurgerie, på tur over den engelske kanal ble detsurgery og yrkesutøveren heter daa surgeon. Ordet organ har også samme opprinnelse, det er en omskriving av ergon, og man har da valgt et ord som beskriver funksjonen mer enn strukturen og utseendet til de ulike kroppsde.lene. Ord som energi, metallurg og liturgi er også avledet av det greske ergon, arbeide. Navnet på grunnstoffet Argon med atomnummer 18 er en sammentrekning av a-ergon, ikke arbeidende, ikke aktiv. Dette grunnstoffet lar seg ikke forbinde med andre grunnstoffer. Den kjemiske forklaringen på dette er at Argon er en edelgass med 8 elektroner i ytterste skall, de som husker noe fra kjemien vet da at slike atomer er svært fornøyd med det de har og ikke tar opp eller gir fra seg elektroner. Dermed binder de seg heller ikke til andre atomer. Jannike Reymert Kilder:

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf