Artikler

Ord om ord

Jannike Reymert

Ord om ord il ORD OM ORD Mange ord i språket vårt har en opprin.nelse som for lengst er glemt, og ofte kan vi heller ikke uten videre tenke oss til hva ordene egentlig betyr. Vi håper leserne vil finne glede i en spalte der vi vil ha små epistler om ord vi bruker til daglig, men som de færreste av oss kan forhistorien til. I denne spalten er det mer enn ønskelig med innlegg fra leserne. Det sitter vel kolleger rundt om i landet med kunnskap på feltet, og her får de altså muligheten til å utfolde seg for et bredt publikum! Testikkel Dette latinske ordet betyr vitne. Og da er det bare åla fantasien blomstre:. Hva vitner testikler egentlig om? Man kan selvsagt tenke seg at testiklene vitner om at mannen er reproduserbar, en viktig egen.skap både for den enkelte mannen og for samfunnet. Men nei, ordets opprinnelse er noe annerledes: Når en mann avgav et vitneutsagn i en viktig sak i antikken, la han naturlig nok ikke hendene på Bibelen. Han stakk derimot ganske enkelt hendene ned i buksa (fortrinnsvis, men ikke alltid i sin egen!), grep resolutt fatt i testiklene og sverget så sin ed. Dette er bl.a. beskrevet i I.Mosebok, 24. kapittel der Abraham skal sende ut sin mest betrodde tjener for å finne en hustru til Abrahams sønn Isak. I annet vers sa han til tjeneren: «Legg din hånd under min lend ... ». Og i 9. vers «la tjeneren sin hånd under Abrahams, sin herres lend og lovet ham dette med ed». Ifølge en engelsk lov av 1676 måtte enhver som skulle tiltre et offentlig embete avlegge en test (= prøve.ed) for å bedyre at han ikke var hemmelig katolikk. Dette var jo rett etter at katolikkene var fordrevet fra England, og angsten for katolikkene var større enn angsten for kommunister på 1950-tallet. Det er ikke noe som tyder på at disse menn måtte stikke hendene ned i buksa når de avla denne testen, det er ikke så lett å se for seg en anstendig engelskmann gjøre slikt i all offentlighet! Det skulle vært artig å vite når man gikk over fra å legge hendene på testiklene til det mer «anstendige» å legge dem på Bibelen. Ordet test kommer av det latinske testa som betyr noe forvirende både murstein, teglstein, mugge, krukke. Ordet kan altså henføres både på sekken testiklene ligger i og selve testiklene som i denne sam.menhengen da må sammenliknes med murstein. De tidligste kjemikere foretok sine eksperimenter i leirkrukker, kalt testum, der de bl.a. varmet opp ulike væskeblandinger for å se hvilke reaksjoner som skjedde, og da foretok man en test av innholdet. Testa var også betegnelsen på brent leirkar og fikk seinere betydningen kranium, hodeskalle. Derav det franske ordet tete. Aksenten over den første e'en i dette ordet er et tegn på at det er utelatt en s like etter ( så lærte vi litt fransk i samme slengen!) Testamente har også samme opprinnelse, den bibelske varianten av dette ordet med Det gamle og Det nye testamente henleder på at Gud inngikk to forskjellige pakter med menneskene, jfr. 2. Kor, 3f, Gal 3, 15 f. Hvem som holdt på hvilke testikler under disse paktinngåelsene sier historien intet om. Når temaet er testikler kan jeg ikke dy meg for å komme med en fantasifull trøndersk etymolgisk tolk.ning. Det var trønderen som hadde vært på skøyteløp i 25 minusgrader og sett Hjallis gå inn til nok enn seier. Dessverre forfrøs han sine edlere deler og måtte oppsøke doktoren for å få hjelp. Legen gav ham så det gode råd å kjøpe seg en flaske whisky og drikke en ikke nærmere angitt mengde av stoffet. Vel hjemme med whiskyflaska sier trønderen til seg selv: «Jammen har doktoren rett! Her står det: Ballan tine!» Jannike Reymert Kilder: William S. Haubrich: Medical meanings. American College of Physicians. Philadelhia, Pennsylvania.1997. Politikens Ord med hisotoria. Politikens forlag. København.1997. Eksempel på mann som lot seg begeistre over legens råd, og det ser jo ut som det virket! UTPOSTEN NR . I • 2002

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf