Artikler

EDB-spalten

John Leer

EDB-spalten EDB-SPALTE m E D B UTPOSTEN NR.I SP ALTE N Utpostens EDB-spalte med spørsmål, svar og synspunkter. Kontaktperson: John Leer, 5305 Florvåg Tlf. j.: 56 15 74 00 Tlf.p.: 56 14 11 33, Fax: 56 15 74 01 E-mail: john.leer@isf.uib.no Før i tiden var alt så ... I papirjournalenes tid med letthåndterlige AS-mapper var det en enkel sak åta journa.ler med i sykebesøk og kollegamøter (hvis journalene ikke hadde rotet seg bort i en bunke eller var feiarkivert da ... ). Etter at EPJ (elektronisk pasientjournal) tok over som doukemtasjonsverktøy i allmenn.praksis har det vært vanskeligere åta journalen med utenfor kontoret . Bunker med jour.nalutskrifter er ikke særlig oversiktlige eller hensiktsmessige. Bærbare datamaskiner har vært dyre, tunge, trege og klumpete, og systemer for journaloppdatering fra og til ekstern maskin eller on-line-forbindelse til hovedlageret oftest trege og upålitelige. Har de siste 20 årene med EPJ egentlig vært et tilbakeskritt ? Nå løsner det imidlertid. Vi har fått rimelige laptops på litt over en kilo, håndholdte datamaskiner (PDA) og pro.gramvare som lar oss jobbe mot en server via mobiltelefon, analog telefonlinje, ISDN eler internett. Terminalserver med forskjellige klienter er utmerket verktøy for en PDA med mobilte.lefon, Card-phone eller en liten laptop med samme utstyr. Du kan ringe opp serveren i sykebesøk og på reise eller hjemmefra og EPJ-programmet responderer med samme hastighet som når du sitter på kontoret. Epikriser, Lab-svar, Rtg-svar kommer etter hvert elektronisk og kan legges direkte i EPJ. Om kvaliteten fra avsender er bra er dette en utmerket tjeneste som også sparer all.mennpraktikeren for skrivearbeid og arbeidstimer for kontorpersonalet. MEN en del avsendere har frekkhetens nådegaver: De mener at nå skal mottaker betale «porto» for epikriser! Det er en selvfølge at mottaker selv holder både briller og leselys -men vi har vel ikke tradisjon for at mottaker også skal betale avsenders briller, skriveutstyr, skrivepapir, konvolutt og porto? Mottrekket fra allmennpraktikerne blir vel åta betalt for henvisningene -og i foretake. nes ånd selger vi kanskje henvisningene til de som betaler mest?? Dette er mest tankespinn i en periode med forpostfektninger før det er etablert rutiner og avtaler på sentralt nivå Det skal sikkert finne sin løsning ... Askøy 27. januar.2002. John Leer • 2002

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf