Artikler

Leder: Skandinavisk allmennmedisin

Torgeir Gilje Lid, Peder Olesgaard og Jan Stålhammar

Leder LEDER a Skandinavisk allmennmedisin innes det en skandinavisk allmennmedisin, eller er våre land så ulike og våre allmennmedisinske virkeligheter så ulike at det er et meningsløst begrep? Danmark har hatt sin fastlegeordning i lang tid, Norge har nettopp, men ikke uten sverdslag, fått sin, og i Sverige har det i den nasjonale handlingsplanen for 2001 nylig blitt slått fast at primærhelsetjenesten er kjernen i helsevesenet. Målet er en primærlege pr. 1500 innbyggere, ganske likt det en har lagt seg på i Norge. Vi ser konturene av et felles skandinavisk arbeidsmarked for allmennleger, med større mobilitet enn vi har vært vant med. Norske kommuner har nytt godt av dansk og svensk legeoverskudd, men nå vil Sverige ha flere av sine leger tilbake. Språklig og kultur. elt sett er ikke forskjellene mellom våre land større enn at en slik legeutveksling går relativt smertefritt. De positive bivirkningene av en slik utveksling er et større eifaringsgrunnlag for den enkelte lege, både for den som reiser og for den som får en ny kollega utenfra. Allmennmedisinen representerer den mest opprinnelige medisinen, hvor det enkelte menneske med sitt liv, sin kropp og sjel, står i sentrum. Vårt arbeidsfelt er uryddig, til tider kaotiske umulig å få oversikt over og gripe helt. Våre viktigste arbeidsredskap er språket, blikket og hendene, med andre ord oss selv. Samtidig er vi kjentfolk og førere i det enorme medisinske landskap, men det nytter lite å ha kjentmannsprøven hvis vi ikke evner å forstå hvor pasienten egentlig vil. Deifor slutter heller aldri fortellingene fra allmennmedisinen å interessere oss. Vi trenger å lese kasuistikker, men også fortellingene om faget, om oss selv. I det nummeret av Utposten som du ) nå holder i hendene bringer vi en artikkel fra Danmark og en fra Sverige. Den norske artikke. len, skrevet av Pernille Nylehn, kunne du lese i julenummeret. Disse artiklene er resultatet av en felles redaksjonssamling for Utposten, Practicus og AllmiinMedicin på Utstein Kloster i Norge høsten 2001,forhåpentligvis bare begynnelsen på en framtidig utveksling av faglige artikler og fortellinger om faget. Skandinavisk allmennmedisin er mangefasettert, og større utveksling og større samkvem kan bare berike oss alle. Torgeir Gilje Lid Jan Stålhammar Utposten AllmanMedicin Norge Sverige gil jelid@online.no jan.stalhammar@pubcare.uu.se UTPOSTEN NR.l • 2002 Kvitsøy Peder Olesgaard Practicus Danmark peder.olesgaard@dadlnet.dk

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf