Innhold nummer 7/2020

Leder

Jan Håkon Juul

Memento mori

Utpostens dobbelttime

Stemmen som løfter opp det andre helst snakker lavt om

Allmennmedisinske utfordringer

Ingunn Amble Karin Isaksson Rø

Legerollen – ressurs og risiko

Døden

Tom Sundar

Resolusjon om medisinsk overaktivitet i livets sluttfase

Aart Huurnink

En tid for å leve, en tid for å dø, en tid for å gi slipp

Morten Horn

Diagnose: Død

Lisbeth Nilsen

Få fastleger følger pasienter som dør hjemme

Lisbeth Nilsen

Antall hjemmebesøk ikke avgjørende

Odd J. Eidner

Døden – venn eller fiende?

Morten Horn

Dødshjelp i Norge?

Kristine Sandmæl

Om død og liv

Catharina Dørumsgard

Om å møte barn som skal dø og foreldre som står i en ensom sorg

Poesi

Tenn lys!

Morsnotat

Betraktninger

Margit Steinholt

Så stengte landet igjen

Sakset fra allmennmedisinsk forskning

Ikke samstemt kommunikasjon

Hjelp til å kunne hjelpe

Sammenlignet SQ og SPICT

Bokanmeldelse

Målfrid Holmaas Bjørgaas

Klargjørende for dødshjelpdebatten!

Tom Sundar

Nyutgivelse av viktig ‘helsetjeneste-almanakk’

Kjell-Arne Helgebostad

Trygge hender

Legen leser

Hva leser Magne Nylenna?

RELIS

Trond Trætteberg Serkland Tina Bakkebø

Spørsmål om biologiske legemidler

Infliksimab og samtidig vaksinering

Metabolisme og utskilling av infliksimab, vedolizumab og ustekinumab

Hva betyr bioekvivalent legemiddel?

Lyrikkstafetten

Kari Ersland

Vent og se…