Innhold nummer 5/2020

Leder

Marit Tuv

På ukjente stier i koronalandskapet

Utpostens dobbelttime

Jan Håkon Juul

Kombilegen sjonglerer hattene utmerket

Allmennmedisinske utfordringer

Rikke Munk Kjersti Storheim John-Anker Zwart Jan Hartvigsen Trygve Skonnord, Ørjan Nesse Vigdal Margreth Grotle

Korsryggsmerter– tid for å endre praksis

Behandling

Irene Mårdalen

Overbehandler og feilbehandler korsryggpasienter

Samtalemetode

Thomas Mildestvedt

Motiverende intervju

Kurs

Kjell-Arne Helgebostad

Kan motiverende intervju læres som podcast?

Koronasituasjonen

Magne Nylenna

Levende kart over covid-19-forskning

Gry Marysol Grøneng

Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten, et verktøy for kommuneoverleger

Prøveprosjekt

Gerd Signy Solberg Omland

Refleksjonar rundt utprøving av psykolog på legekontor

Klinisk oversikt

Christoffer Aam Ingvaldsen Erlend Aa Pål-Didrik Hoff Roland

Verdt å vite om verdens mest brukte myggmiddel

Sakset fra allmennmedisinsk forskning

Hvem treffer blink?

Stiller færre spørsmål

De dårligste utredet av fastleger

Lite samhandling

Manglende oppfølgingsbehov

Kompetanse

Francis Odeh

Back to basic – Basiskompetanse satt i system

Kronikk

Njål Flem Mæland

Du har mottatt en melding fra Fylkesmannen

Artikkelpublisering

Lisbeth Nilsen

Hun leser norske studier med falkeblikk

Kurs

Frode Ooesterling

The 2020 Gorgas Course of Clinical Tropical Medicine

Medisinsk historie

Harald Siem

1603 – den offentlige helsetjenesten i Norge startet med en lege fra Bergen

Bokanmeldelse

Eli Berg

Et hjelpearbeid med mange muligheter

Eli Berg

Utfordringer i kø

Eli Berg

En stor og viktig bok

Legen leser

Hva leser Elisabeth Swensen?

RELIS

Henning Økland

Medikamentindusert seksuell dysfunksjon – aktuelt for begge kjønn

Lyrikkstafetten

Kristine Brenden

Tilbake til drømmen om bedre tider