Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten

Folkehelseinstituttet har lansert en webside der kommuneoverleger og fylkesleger kan få oversikt over koronavirus, samt luftveisinfeksjoner og mage-tarm-infeksjoner på nasjonalt, fylke- og kommunenivå: https://spuls.fhi.no/

Formålet med Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten er å ivareta noen av kommuneoverlegens behov i det kommunale smittevernarbeidet. Dette kan være spesielt aktuelt for å følge med på covid-19 i sin kommune nå som man gradvis gjenåpner samfunnet.

Antall covid-19 meldinger til MSIS og andel konsultasjoner for covid-19 (mistenkt, sannsynlig eller bekreftet) på legekontor og legevakt.

Graf: data fra NorSySS og MSIS

Symptomer og datakilder

  • Covid-19 (MSIS# Sykdomspulsen (NorSySS) er et overvåkingssystem ved Folkehelseinstituttet for infeksjonssykdommer basert på konsultasjoner hos fastlege og legevakt., NorSySS# Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet. MSIS er det nasjonale overvåkingssystemet for smittsomme sykdommer. Systemet er basert på at medisinsk-mikrobiologiske laboratorier og diagnostiserende leger melder alle tilfeller av enkelte meldingspliktige sykdommer til MSIS., MSIS laboratoriedatabasen# MSIS laboratoriedatabasen ved Folkehelseinstituttet. Dette er elektroniske kopisvar som går direkte fra laboratoriene inn til MSIS.)

  • Mage-tarminfeksjoner (NorSySS)

  • Luftveisinfeksjoner (NorSySS)

Kommuneoverleger kan på samme webside abonnere på en meldingstjeneste for å få varsel om en økning av antall konsultasjoner/positive prøvesvar på e-post for valgte kommuner/fylker. Dette er et signal som indikerer at det kan være en fordel å sjekke websiden og følge med på denne kommunen/fylket.

Data om en rekke indikatorer for covid-19-epidemien vil bli lagt til de kommende ukene. Landets kommuneoverleger vil få mulighet til å kommentere i en spørreundersøkelse nå i begynnelsen av juni.

Mer informasjon om løsningen og data kommer i neste nummer av Utposten.