Innhold nummer 4/2020

Leder

Jan Håkon Juul

Sakte åpning

Utpostens dobbelttime

Kristina Riis Iden

Klok kombilege i koronakrigen

Allmennmedisinske utfordringer

Lisbeth Nilsen

Kreftsyke er mer enn dobbelt så ofte hos fastlegen

Disputas

Kathy Ainul Møen

Livmorhalsscreening blant innvandrerkvinner i Norge

Sverre Litleskare

Komplikasjonar heile ti år etter akutt Giardia -infeksjon

Utland

Dag-Helge Rønnevik Peter Christersson

Salutogenese

Koronasituasjonen

Lisbeth Nilsen

Fastlegene har imponert

Ståle Onsgård Sagabråten

Etter 100 år var allting glemt – nesten

Therese Renaa

Situasjonsrapport fra Sel, 12. mars 2020

Sonja Gåsland

Distriktsturnus eller karanteneturnus?

Vilde Iversen

En praksisperiode utenom det vanlige

Anita Sørtveit

Utbrot av covid-19 i ei bedrift

Gry M. Grøneng Richard White Gunnar Rø

Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten

Tilbakeblikk

Vidar Toreid

Med 10-kilos mobil, gonoré-krøll og snill ØNH-lege: Distriktslege i Bygland i 1970- og 80-åra

Forskning

Lisbeth Nilsen

Retningslinjene for multisyke slagpasienter – Umulig å etterleve

E-helse

Marius Christensen

Fra fastlege til e-helsegründer: Med ønske om en tryggere hverdag

Faggruppe

Harald Sundby Njål Flem Mæland

Til orientering: Håndbok i klinisk kommunikasjon

Kollegahjørnet

Martin Andreas Ystad

Norsk oftalmologisk forening

Norsk forening for allmennmedisin

Olav Thorsen Svein R. Kjosavik Gunnar Tschudi Bondevik

Nordisk kongress i allmennmedisin i 2021

Bokanmeldelse

Eli Berg

Hva kan vi mennesker tåle?

Eli Berg

En viktig bok

Legen leser

Hva leser Marit Tuv?

RELIS

Ingrid Lunde Steen Frode Edvardsen

Skabbinfestasjon: En diagnose til å få fnatt av

Lyrikkstafetten

Gro Henriksen

Nattatanker