Innhold nummer 2/2020

Leder

Laila Didriksen

Nå er tiden inne til å framsnakke fastlegene

Utpostens dobbelttime

Marit Tuv

Marte Kvittum Tangen Fastlegeleder som treffer blink

Allmennmedisinske utfordringer

Steinar Krokstad

ABC for bedre psykisk helse

Kunnskapsmodell

Lisbeth Nilsen

Vi trenger nye modeller og begreper for å beskrive allmennmedisinens kjerneaktiviteter

Varslingsplikt

Hege Raastad

Varselordningen – om uønskede hendelser med svært alvorlig utfall

Disputas

Lisbeth Nilsen

– Kanskje har fastlegene et blikk på seg selv som en altomfattende instans

Tannhelse

Lena Myran Gry Stafseth Trine Gjone Therese Varvin Fredriksen

Tannbehandlingsangst og tilrettelagt tannhelsetilbud

Praktisk informasjon om henvisning til TOO

Palliativ behandling

Bente Ervik

Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase

Konferanse

Aart Huurnink

Fra Alma Ata til Astana: Palliasjon tilgjengelig for alle, i alle land, for alle sykdommer

Ledelse

Jan Hana

Profesjonell autonomi – ein ressurs for leiarskapet eller grus i fastlegeordninga?

Medisinsk historie

Arild Kjell Aambø

Skolen i Salerno og middelhavsdietten

Arild Kjell Aambø

Trotula major, en lærebok om kvinners helse

Harald Siem

Demografisk overgang

Bokanmeldelse

Eli Berg

Annerledes om epilepsi

Eli Berg

Stor og klok bok

Legen leser

Hva leser Magnus Hjortdahl?

RELIS

Jan Schjøtt Jan Anker Jahnsen

Ultrakort om farmakogenetikk

Lyrikkstafetten

Anita Sørheim

Livets kontraster og verdi