Innhold nummer 1/2020

Leder

Kjell-Arne Helgebostad

Godt nytt digitalt arbeidsmiljø

Utpostens dobbelttime

Dag-Helge Rønnevik

Gruppeintervju Plattformpilotene

Allmennmedisinske utfordringer

Margrethe Greve-Isdahl Didrik Frimann Vestrheim 

Kikhoste – hvorfor har vi sykdom når vaksinasjonsdekningen er høy?

Digitale helsetjenester

Jon-Torgeir Lunke Nina Brøyn

Digitalisering i ei berekraftig fastlegeordning

Lina Maria Ellegård Gustav Kjellsson

Nätvård tycks inte avlasta traditionell primärvård

PHT

Birgit Abelsen  Margrete Gaski

Forsøket med primærhelseteam – endring å spore?

Barn

Marit Hafting Frøydis Gullbrå Tone Smith-Sivertsen

Hvordan kan fastlegen hjelpe de ‘usynlige barna’?

Legemidler

Espen Hetty Carlsen

Pasientenes legemiddelliste – en statusrapport

Fastlegeordning

Hans Johan Breidablik  Eivind Meland

Fastlegar – variasjonar i diagnosar og refusjonskostnader

Betraktning

Marit Tuv

Husmorferievikar i Herøy

Kollegahjørnet

Helena Andersson

Norsk revmatologisk forening

Medisinsk historie

Harald Siem

Svartedauden

Spesialistkandidater

Dag-Helge Rønnevik

Nye veiledningsgrupper i samfunnsmedisin

Bokanmeldelse

Eli Berg

Vakker bok

Marit Tuv

Spekket med stalltips

Legen leser

Hva leser Jan Håkon Juul?

RELIS

Renate Brenden Karin M. Holmberg Dahle

Hostedempende opioider som Cosylan og Solvipect comp til barn?

Lyrikkstafetten

Maria Fitje Hoffmann

Dette er en ode