Det gode samarbeidet

Illustrasjonsfoto: Colourbox

De fleste av oss har opplevd at samarbeid kan ha ulik kvalitet, men det er ofte vanskelig å peke på hva det er som gjør at det fungerer på én arena, men slett ikke på en annen. Iblant arbeider vi så knirkefritt sammen at vi ikke ofrer samhandlingen en tanke. Hva er hemmeligheten bak et godt samarbeid? Finnes det en oppskrift – eller en nøkkel til suksess? Kanskje gjør det ikke det, men vi kan ta lærdom av andres erfaringer. I dette julenummeret har Utpostens redaksjon invitert kolleger over hele landet til å løfte fram historier om nettopp det gode samarbeidet.

Leger er nært knyttet til jobben sin, og mange peker på samarbeidet med pasientene og mellom de ulike tjenestene som en suksessfaktor for trivsel og kontinuitet. Allmennlegene samarbeider med og om pasientene sine, mens samfunnsmedisinerne har befolkningen i tankene i sitt virke. Målet for samarbeidet er det samme på individnivå som på systemnivå: en helsetjeneste som både oppleves og er trygg.

Trygghet krever tillit. Leder av Overlegeforeningen, Anne-Karin Rime poengterte dette i sin kronikk «Gi tilliten en sjanse» i Dagens Medisin i april i år:

«Man stoler på – eller våger – å ta en større risiko i samhandling med andre mennesker når man har tillit til dem. […] Tillit kan ikke vedtas, men det er heldigvis smittsomt. Blir vi møtt med tillit, er det stor sjanse for at vi også lærer å møte andre med tillit.»

Flere av skildringene i årets julenummer berører nettopp dette med tillit som et fundament for godt samarbeid. Per Fugelli uttrykte det slik i sin kronikk «Tillit» i Tidsskriftet i 2001: Tillit er det `gudestoffet' som holder pasienten og legen sammen.» I noen deler av vårt langstrakte land er legens liv vevet tettere sammen med pasientenes liv enn andre steder – og rolleforståelse er essensielt for at flokken skal kunne fungere godt i hverdagen.

En flokk trenger ledelse. Dette momentet er viktig i arbeidet omkring pasientene våre. Helsepersonellovens paragraf 4, tredje ledd, stadfester at ved samarbeid med annet helsepersonell, skal legen ta beslutninger i medisinske spørsmål som gjelder undersøkelse og behandling av den enkelte pasient. God rolleforståelse og tydelig ledelse blir dermed en forutsetning for godt samarbeid.

Selvstendighet er en viktig lederegenskap som innebærer å stå på egne ben. Dette kan oppleves som en litt ensom posisjon å ha, men det er viktig for fellesskapet at noen tør å stikke seg ut og mene noe om retningen vi beveger oss i. Sitatet om å bry seg om flokken er blant Per Fugellis mest kjente. Mot slutten av livet nyanserte han dette, slik at det ivaretok hensynet til frihet så vel som fellesskap: «Vær et ett-tall på jorden, og bry deg om flokken din.»

Vi håper at dette julenummerets tekster vil vekke gjenkjennelse, tilhørighet og samhold. Alle lesere ønskes med dette en fredfull jul og et riktig godt nytt år!