Innhold nummer 7/2019

Leder

Tom Sundar Kristine Asmervik

Klimaendringer og den ubehagelige sannhet

Utpostens dobbelttime

LIsbeth Nilsen

Enkel måling kan avdekke hjertesykdom hos kolssyke

Lisbeth Nilsen

Vil ha pasientenes stemme inn i legeerklæringene

Allmennmedisinske utfordringer

Jesper Dahl 

Osteoporose

Skadestedsarbeid

Elin Mikalsen

Erfaringer fra skadestedsarbeid

NHØ 2018

Lars Terje Olsen

Helsebrev fra felten

Beredskapsplan

Leif Edvard Muruvik Vonen

Helsemessig og sosial beredskap – hvordan fungerer dette?

Legemiddelberedskap

Kirsten Hjelle

Nasjonal legemiddelberedskap – vurderinger og anbefalinger

Bjørn Buan

Samarbeid om legemiddelberedskap i Trøndelag

Kvinnehelse

Ingrid Rekaa Nilssen

Svangerskap hos kvinner med revmatisk sykdom

Ny fastlegerapport

Finn Henry Hansen

Nasjonale tiltak må ivareta geografisk fordeling

Medikalisering

Aksel Tveråmo Ine Marlen Baug Johnsen Eivind Meland

Medikalisering av lav ervervsevne – et samfunnsperspektiv

Historikk

Dag-Helge Rønnevik Geir Sverre Braut Betty Pettersen

Kommunelegene – fra dobbeltstemme til hviskelek?

Kollegahjørnet

Nevrologisk forening

Avhandling

Magnus Hjortdahl Peder Halvorsen Erik Zakariassen Mette Bech Risør

Norske allmennlegers bidrag og deltagelse i akuttmedisin

Allmennmedisin

Karsten Kehlet

Ni allmennmedisinske kjøreregler – fra siste smågruppemøte

Rusmiddeltesting

Cato Innerdal

Rustesting – helsehjelp eller sakkyndighetsarbeid?

Nidaroskongressen

Kjell-Arne Helgebostad Tove rutle

‘Allmennmedisin som balansekunst’

Prisvinnere under Nidaroskongressen

Bokanmeldelse

Eli Berg

Engasjerende og lettfattelig om hjernen

Eli Berg

Respektfullt om epilepsi

Eli Berg

Et solid oppslagsverk – og mere til

Poesi

Morten Munkvik

Poesi

Medisinsk historie

Harald Siem

1754: Skjørbuk

Harald Siem

Urbanisering og trangboddhet fra 1700-tallet

Legen leser

Hva leser Lisbeth Homlong?

Relis

Mari Norvik Hanne Fiskvik Fleiner

Legemidler mot overvekt – viktigere å fokusere på livsstilsendringer?

Lyrikkstafetten

Torild Berg

Spennende legeliv