1882 Tuberkelbasillen

Robert Koch (1843–1900) viste i 1882 at tuberkelbasillen var årsak til tuberkulose. Tuberkulose, tidligere kalt tæring, er en sykdom som forårsakes av bakterier (basiller). Bakterien kan angripe en hvilken som helst del av kroppen, men oftest oppstår sykdommen i lungene.

For vel hundre år siden tok tuberkulose livet av 6000–7000 nordmenn årlig. Siden har det vært en jevn nedgang som skyldes bedre levekår, og fra midten av århundret (rundt 1950), bruk av antibiotika. Antibiotika får ofte æren for nedgangen, men bruken er knapt synlig på kurven over nedgangen av tilfeller.

Robert Koch

FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

Det fortelles at Rudolf Virchow (1821–1902) stille forlot forelesningssalen da Robert Koch i 1882 elegant viste at tuberkelbasillen var årsak til tuberkulose, og at den var en nødvendig og tilstrekkelig betingelse for sykdommen. For Virchow var tuberkulose ikke en sykdom som skyldtes mikrober, men en sosial sykdom.

Også Virchow hadde rett. Tuberkulose er en sykdom som sprer seg blant fattige, og som først og fremst rammer de som allerede har svekket helse, for eksempel som følge av andre infeksjonssykdommer og dårlig ernæring.

Fortsatt er tuberkulose utbredt i verden. På verdensbasis er 1,7 milliarder mennesker smittet og rundt to millioner mennesker dør hvert år av sykdommen. I dag har rundt 400 000 mennesker i Norge en gang vært smittet av tuberkulose, de fleste før 1950. Til tross for det store antallet smittede, har det bare oppstått noen hundre tilfeller av aktiv tuberkulose. Bakgrunnen for det er endrede levekår med bedre boforhold og ernæring.

En stor del av tilfellene i Norge de siste årene har oppstått blant innvandrere fra fattige land. De har som regel blitt smittet i sine hjemland hvor tuberkulose er utbredt, mens sykdommen ofte bryter ut her i Norge, hvor mange lever under vanskelige kår og et vedvarende stress fra det å skulle etablere seg i et nytt samfunn.