Innhold nummer 6/2019

Leder

Marit Tuv

Kan fastlegeordningen ledes ut av krisen?

Utpostens dobbelttime

Kjell-Arne Helgebostad Mona Søndenå

Statistiker med signfikans

Allmennmedisinske utfordringer

Øystein Rolandsen Riise Dagny Dorenberg Tone Bruun

Kusmaens ABC

Barns helse

Oddbjørg Stokkeland

Behandlingstilbud til barn med overvekt og fedme – er det godt nok?

Pasientbehandling

Bente Bull-Hansen Torkil Berge Elin Fjerstad

Kommunikasjonenskunst i møte med pasienten

Pasientrelasjon

Peter Christersson

Den vanskelige pasienten

Poesi

Morten Munkvik

Fortell meg. Jeg tåler.

IKT

Marianne Sørlie Strøm Åsa Otterstedt Anne Gro Pedersen Petur B. Juliusson

Ny digital dødsmelding er klar til bruk

Utposten

Marit Tuv

Redaksjonsmøte på Røst

Infeksjoner

Knut Erik Emberland

Gastroenteritter i allmennpraksis

Atomberedskap

Alicja Jaworska Synne Egset Astrid Liland

Bruk av jodtabletter ved atomhendelser for å motvirke opptak av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen

Barnehelse

Heming Olsen-Bergem Petter Wilberg Anne Rønneberg

Barn lider unødig når munnhelsen ikke ivaretas

Samfunnsmedisin

Sonni Schumacher

Kommuneoverlegerollen i endring

Kollegahjørnet

Ketil Stordal

Norsk barnelegeforening

CPME

Ole Johan Bakke

Nytt europeisk politikk-dokument om folkehelse – med norsk samfunnsmedisiner ved roret

Referansegruppe

Odd Winge Bård Natvig Olav Thorsen

Helseopplysningsgruppa takker for seg

Medisinsk historie

Harald Siem

1882 Tuberkelbasillen

Arild Aamb

Eugenikkens røtter

Bokanmeldelse

Eli Berg

Musikkens kraft

Eli Berg

Aktuelt i debatten

Berit Austveg

En vakker og vond bok om å være flyktning

Tom Sundar

Utfordrende bok om Alzheimers sykdom

Lyrikkstafetten

Inger Johanna Meltvedt

Livet er den eneste måten

Legen leser

Hva leser Laila Didriksen?

RELIS

Terje Nilsen Elisabeth Nordmo Linn Årnes Pedersen

Paracetamol over ‘streken’?