1796 Koppevaksinen

Hva skjedde?

Kopper (Variola) var en smittsom virussykdom med svært høy dødelighet, anslagsvis 40 prosent av de syke døde av sykdommen. På 1700-tallet var dette en fryktet sykdom. Den er nå utryddet takket være vaksinasjon som ble innført i 1796 av den engelske legen Edward Jenner (1749–1823).

Han hadde hørt tale om at budeier som fikk kukopper (Orthopoxvirus) var beskyttet mot kopper. Han tok puss fra kukopper hos ei budeie og infiserte en åtte år gammel gutt, som deretter ble litt syk i fjorten dager. Så frisknet gutten til. Da infiserte Jenner ham med puss fra en pasient med kopper, og denne gangen ble ikke gutten syk. Jenner gav forresten metoden navnet vaksine, avledet fra det latinske «vacca» som betyr ku.

Hvilken betydning hadde dette for folkehelsa?

Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons

Jenners funn fikk blandet mottakelse, men fem år senere hadde de fleste land i Europa startet med vaksinasjon. Den første vaksinasjon i Norge ble foretatt i 1801; vaksinasjon ble påbudt allerede i 1810. For å bli konfirmert eller gift måtte man ha koppeattest.

Det siste tilfellet av kopper var i Somalia i 1977, to hundre år etter at Jennifer utviklet vaksine. I 1980 erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) at kopper var utryddet. Dette regnes som en av de største suksessene i internasjonalt forebyggende helsearbeid.

Da jeg var distriktslege på 70-tallet, ble alle barn vaksinert. Ingen unndro seg. Vi så ingen komplikasjoner. Barna vokste opp med et arr på utsiden av skulderen, eller eventuelt på fotryggen. Det ser vi ikke lenger.

Kilder:https://www.cdc.gov/smallpox/history/history.html