Innhold nummer 5/2019

Leder

Kjell-Arne Helgebostad

Oss og de andre spesialistene

Utpostens dobbelttime

Marit Tuv

De stemmeløses klare røst

Allmennmedisinske utfordringer

Bjørn Hofmann

For mye medisin – vidunderlig?

Kvalitetsutviklingsprosjekt

Cato Innerdal

Riktig rekvirering av vanedannende legemidler

Sekundærforebygging

Bjørn Gjelsvik

Sekundærprofylakse etter slag eller hjerteinfarkt (aterosklerotisk karsykdom)

Forskning

Jørund Straand

Forskningsbehov og forskningsressurser i norsk allmennmedisin

Digitalt

Astrid Nylenna

Neste generasjon forebygging – Bare Du

Spørreundersøkelse

Ida Ufsvatn Michelsen Sigurd Høye

Pasienter som ønsker time for luftveisinfeksjon – hva er helsesekretærens rolle?

IBS

Frank Hilpusch

Tarmflorabehandling av irritabel tarmsyndrom – en erfaringsrapport fra allmennpraksis

Knut-Arne Wensaas

Er tarmflorabehandling et aktuelt tilbud for norsk allmennpraksis?

Kollegahjørnet

Mette Vesterhus

Gastromedisin

Matoverfølsomhet

Margit Brottveit

Utredning av matoverfølsomhet – sikre rett diagnose, unngå unødvendig strenge kostråd

Nekrolog

Magne Nylenna Jon Hilmar Iversen Frode Heian Øystein Pedersen

Ola Lilleholt (1942–2019)

Pilotprosjekt

Aleksander N. Sandnes

Primærhelseteam Sørlandsparken – en beskrivelse hos oss et år ut i prosjektet

Helseprosess

Tove Skjelbakken

Samvalg styrker pasienten

ALIS-VEST

Hans Høvik

Utdanningsstillinger for spesialistutdanning i allmennmedisin i kommunene

Bokanmeldelse

Eli Berg

Klokt om sorg

Medisinsk historie

Arild Aambø

1796 Koppevaksinen

Anders Smith

Folkehelsearbeid fram til 1900

RELIS

Kristine Heitmann Gro Cecilie Havnen

Behandling av alvorlig svangerskapskvalme

Lyrikkstafetten

Lyrikkstafetten

Legen leser

Hva leser Tove Rutle?