Innhold nummer 4/2019

Leder

Dag-Helge Rønnevik

Politikkens betydning for folkehelsen

Utpostens dobbelttime

Tom Sundar

Norsams ankermann

Allmennmedisinske utfordringer

Bjørn Gjelsvik

Høyt blodtrykk – diagnostikk og behandling

Flavivirus

Julie Kalveland

Over 10 000 legebesøk om flått hvert år

Solveig Jore Arnulf Solvang Kristin Edgar Katrine M. Paulsen Rose Vikse Åshild K. Andreassen Berit Sofie Wiklund

Skogflåttencefalitt

Demens

Gunhild Alvik Nyborg Mette Brekke Geir Selbæk

Behandling av nevropsykiatriske symptomer hos sykehjemsbeboere med demens – potensielle fordeler og risikoer

Utdanning

Marie Thoresen Andreas Wedervang-Resell Karin Straume

Ny spesialistutdanning – hvordan kan kommunene bli gode utdanningsvirksomheter?

Humor

En vits

Kommunikasjon

Njål Flem Mæland

Hvordan sier vi nei?

Systemisk hypersensitivitetsreaksjon

Eva Stylianou Geir Håland

Anafylaksi

Disputas

Anja Brænd

Legemiddelforskning i allmennpraksis

Medisinsk historie

Magne Nylenna

Frederik Holst – vår første samfunnsmedisiner

Harald Siem

Den gåtefulle radesyken

Fagorganisasjoner

Nye ledere i AF og NFA

Bokanmeldelse

Geir Sverre Braut

Historien om legevakten

Eli Berg

U-land og reiser

RELIS

Ellen Marie Egebæk Flatebø

Tramadol og antidepressiva – en farlig kombinasjon?

Lyrikkstafetten

Hege Skjæran

Jeg liker korte og underfundige dikt

Legen leser

Hva leser Kristina Riis Iden?