Innhold nummer 2/2019

Leder

Tom Sundar

Nye spesialistregler – til begeistring eller besvær?

Utpostens dobbelttime

Kjell-Arne Helgebostad

Delt omsorg i Lyngen

Allmennmedisinske utfordringer

Stein Nilsen

Fastlegens erfaringer som portvakt

Infeksjonssykdom

Trude Marie Lyngstad Helena Eide Solveig Jore Hans Blystad Georg Kapperud

Toksoplasmose – bør gravide være bekymret?

Symptomer fra nervesystemet

Marte Mellingsæter

Synkope som årsak til fall

Minoritetshelse

Snefrid Møllersen

Særskilte helseutfordringer i samiske reindriftsområder

Allergi

Ingebjørg Skrindo

Allergisk rhinitt og allergen immunterapi

Miljø og helse

Camilla Svendsen

Mikroplast – farlig for mennesker?

Kronikk

Geir Sverre Braut

Kva er det viktigaste i helsetenesta?

Antibiotika

Kjellaug Enoksen

Resistens i sykehjem – legene må ta styringen

Nasjonal helse- og sykehusplan

Andreas Moan Jan Frich

Sammen – ikke hver for oss

Doktoravhandling

Julie Kalveland

Få studier og det meste er finansiert av industrien

Digitalt

Lisbeth Lyck Fasting

Nye regler gjør det enklere å rydde i e-resepter

Medisinsk historie

Anders Smith

Av skade ble vi kloke – blir vi fortsatt kloke av skade?

Bokanmeldelse

Eli Berg

Fascinerende lesning

Kay Brynjar Hagen

Festtale for et sunt liv

Legen leser

Hva leser Dag-Helge Rønnevik?

RELIS

Vortioksetin – ingen risiko for seponeringssymptomer?

Lyrikkstafetten

Ann Kristin Engstad

Noen dager og andre dager