Abstracts

Forskningsdagen på primærmedisinsk uke (PMU) i 2018 inneholdt presentasjoner av en rekke ulike forskningsprosjekter, helt fra prosjekter i en tidlig fase, og fram til fullførte doktorgrader. Tilhørerne fikk høre siste nytt innen norsk primærmedisinsk forskning, der det var forskerne selv som presenterte og som svarte på spørsmål fra salen. Til sammen 14 prosjekter ble presentert, i tillegg til innlegg fra Forskningsrådet og UiO. Prosjektene hadde svært ulik tematikk, slik det seg hør og bør når de skal speile allmennmedisinen. I tillegg til viktige bidrag til norsk allmennmedisin, viste forskerne hvordan et prosjekt kan planlegges og gjennomføres, til inspirasjon for nye forskningsrekrutter. Forskningsdagen var en del av grunnkurs D (allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer) og ble ledet av Aase Aamland og Arne Fetveit.