Innhold nummer 1/2019

Leder

Kristine Asmervik

Klok av erfaring

Utpostens dobbelttime

Tom Sundar Mona Søndenå

Kvinne for sin hatt

Allmennmedisinske utfordringer

Thomas Mørk Tønseth

Kjønnsinkongruens

Psykisk helse

Torhild Torjussen Hovdal

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Noklus

Marit Steinsund Siri Fauli Linda Ophaug

Laboratoriefaglig løft for hjemmetjenesten

Betennelse

Stephanie Knudtzon Mogens Jensenius Truls Maagaard Sara Salehi Hammerstad

Subakutt tyreoiditt

Hudsykdom

Arnulf Soleng Horst Bentele

Skabbutbrudd i helseinstitusjoner i Norge

Bakteriell sykdom

Mette Røkenes

Den søndagen jeg lærte om legionella

Ungdomshelse

Arthur Chortatos

Kosthold og fysisk aktivitet hos skoleungdommer i Akershus

Terminalomsorg

Kristian Jansen

Legens arbeid med døende sykehjemspasienter

Terminalomsorg

Julie Kalveland

– Faren er at man ikke tar døden på alvor

PMU 2018

Abstracts

Frie foredrag

Trygve Skonnord Holgeir Skjeie Mette Brekke Margreth Grotle Atle Klovning Arne Fetveit

ACUBACK-studien: Akupunktur for akutte korsryggsmerter – en randomisert, kontrollert multisenterstudie i allmennpraksis

Linda Rui Svein Gjelstad Morten Lindbæk

Har metenamin effekt hos kvinner med residiverende urinveisinfeksjoner?

Katarina Skjælaaen Mette Brekke Helle Nesvold Anne Olaug Olsen Anne-Marte Bakken Kran Miriam Sare Odd Martin Vallersnes

Seksuelt overførbare infeksjoner etter seksuelt overgrep

Nicolai Klem Odd Martin Vallersnes Beate Nilsen Håvard Ove Skjerven Mette Brekke

Bronkiolittbehandling før og etter endring i anbefalt forstøverbehandling – en gjennomgang av forstøverbehandlingen i primær- og sekundærhelsetjenesten i Oslo mellom 2009 og 2017

Anne Fasting Irene Hetlevik Bente Prytz Mjølstad

Palliative primary care – a Norwegian questionnaire study on General Practitioners’ role

Noreen Yahya Anh Thi Tran

Diabetes hos sørasiater, utfordringer og muligheter. En kohortstudie av pasienter fra Sør-Asia med type 2 diabetes i allmennpraksis

Nilam Shakeel Kåre Rønn Richardsen Malin Eberhard-Gran Kari Slinning Egil W. Martinsen Anne Karen Jenum

Physical activity during pregnancy – relation with postpartum depression

Presentasjon av doktorgrader

Anette Fosse Margrethe Aase Schaufel Kirsti Malterud Sabine Ruths

Livets slutt i sykehjem – pasientens ønsker og legens rolle

Gunhild Alvik Nyborg Mette Brekke Jørund Straand

Uheldig legemiddelbruk hos eldre – en moderne epidemiologi

Pål Jørgensen Siri Forsmo Arnulf Langhammer Steinar Krokstad

Kjennskap til egen diagnose – helsemessige konsekvenser?

Anja Brænd Atle Klovning Jørund Straand

Legemiddelutprøvinger i norsk allmennpraksis

Stein Nilsen Kirsti Malterud Aase Aamland

Allmennlegers erfaringer som portvakt: Utfordringer, håndtering og konsekvenser

Medisinsk historie

Harald Siem

1847 Barselfeber og håndvask

Medisinsk historie

Arild Aambø

1763 Peder Harboe Herzberg og hans lærebok om potetdyrking

Bokanmeldelse

Aart Huurnink

Opplysende om kreftsykdommer

Bokanmeldelse

Marit Tuv

Et dykk ned i den allmennmedisinske sjela

Legen leser

Hva leser Kjell-Arne Helgebostad?

RELIS

Spørsmål om cannabidiol

Lyrikkstafetten

Sigrid Hensrud

Gjerdestauren