Kjærlighet til jobben

Å oppleve kjærlighet til jobben kan holde oss oppe i tider det er travelt og det stormer rundt oss. Det kan gjøre at vi føler yrkesstolthet og tilhørighet. Det kan få oss til å strekke oss det lille ekstra selv om vi føler oss sliten og lei. Det kan gjøre at vi sovner med et smil om munnen og kjenner på en følelse av takknemlighet.

Kjærlighet til jobben kan omhandle oppgaver som gir arbeidsglede og inspirasjon og mestringsfølelse – eller en opplevelse av sammenheng og mening. Det kan omhandle kolleger, arbeidsmiljø eller møter med ulike mennesker. Mulighetene er mange.

Tradisjonen tro, ønsker Utpostens redaksjon å lage et julenummer med et «utenomfaglig» gjennomgangstema, og vi har invitert kolleger rundt omkring i landet til å skrive. Vi vet at for de fleste leger er jobben en viktig del av livet. Vi i Utposten er i år nysgjerrige på hva som gjør at leger som har sitt daglige virke i primærhelsetjenesten opplever kjærlighet til jobben – og hva som gir næring til denne kjærligheten.

Vi leger er heldige som møter mennesker gjennom vårt arbeid, enten vi er fastleger eller vi har andre faglige eller administrative roller hvor vi representerer kunnskap og erfaring i samfunnsmedisinske spørsmål. Vi er heldige som kan følge mennesker gjennom gleder og sorger, og kan vi av og til gjøre en liten forskjell er det en stor opplevelse. Går det anå ha en bedre og mer meningsfylt jobb? Jeg tør påstå: Det tror jeg faktisk ikke!

Årets julenummer inneholder skildringer av hva som gir kjærlighet til jobben, skrevet av kolleger i ulike steder og sammenhenger. Måtte tekstene vekke glede og ettertanke og frembringe et gjenkjennelsens smil – eller kanskje til og med en tåre. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul og et fredfylt nytt år med to dikt som gir både inspirasjon og fremtidshåp.

Det er den draumen

Det er den draumen me ber på

at noko vidunderleg skal skje,

at det må skje –

at tidi skal opna seg

at hjarta skal opna seg

at dører skal opna seg

at berget skal opna seg

at kjeldor skal springa –

at draumen skal opna seg,

at me ein morgonstund skal glida inn

på ein våg me ikkje har visst um.

Olav H. Hauge

En beslutning er bare begynnelsen til noe.

Når du tar en avgjørelse,

stiger du ned i en mektig elv

som fører deg til et sted

du ikke hadde drømt om

da beslutningen ble tatt.

Alkymisten, Paulo Coelho