Innhold nummer 8/2018

Leder

Mona Søndenå

Kjærlighet til jobben

Tema: Kjærlighet til jobben

Gisle Roksund

En fantastisk jobb

Marit Tuv

Sunt medisinsk bondevett

Bente Aschim

To grønne stoler og en whiteboardtavle

Torbjørn Egenberg

Verdt å leve for, mulig å leve av

Elisabeth Stura

Å samle på små perler

Kari Løvendahl Mogstad Nils Leraand

Par i allmennmedisin og livet

Karsten Kehlet

Overraskelsen på Heath Street

Line Cecilie Christiansen

Mandag morgen

Sidsel Mordt Andreassen

Fastlege i mitt hjerte

Lina Linnestad

Mine pakker

Frantz Leonard Nilsen

Bekjennelse fra den offentlige lege

Evita Deressa

En god latter forlenger livet

Ingrid Øygard Thomassen

Drømmejobben

Monika Lønning

En typisk hverdag er at den ikke er typisk

Arne Opdahl

Legeliv med skjemt og alvor

Andreas Saxlund Pahle

Hva er den gode legegjerningen?