Innhold nummer 7/2018

Leder

Kjell-Arne Helgebostad

Gode møteplasser gode råd

Utpostens dobbelttime

Kristina Riis Iden

Frøydis Gullbrå intervjuet av Kristina Riis Iden

Allmennmedisinske utfordringer

Ove Heradstveit

Å hjelpe ungdom med rusproblemer

Vaksinasjon

Tone Bruun Elmira Flem

Effektiv vaksine mot rotavirus

Det humane mikrobiom

Anne Karin Brigtsen

Gruppe B-streptokokker

Masteroppgave

Astri Medbø Anette Kristine Michaelsen

E-sigaretter – til nytte eller skade?

Kampanje

Ketil Størdal

For mye medisin?

Praksiskonsulentordningen

Jan Morten Engzelius

PKO – et samhandlingsverktøy med behov for revitalisering

Medisinsk historie

Svenn-Erik Mamelund

Spanskesyken er 100 år i 2018: Hvordan spredte denne influensapandemien seg i Norge?

HHT

Kristin Rosnes Holte

Oslers sykdom på seks minutter

PMU 2018

Dag-Helge Rønnevik

Helse og håp – på jorden et sted

Kristina Riis Iden

Jubileumsforedrag: Totalt sjangerfritt

  Utpostens redaksjon

Pristildelinger ved PMU 2018

Fylkesundersøkelse

Hans Knut Otterstad Odd Petter Nilsen

Fem år med samhandlingsreform viser at små kommuner har færre overliggerdøgn

RELIS

Pål-Didrik Hoff Roland Joachim Frost

Medikamentell behandling av insomni

Legen leser

Hva leser Mona Søndenå?

Lyrikkstafetten

Bibbi Aamodt

Fjellet