Rapport fra et besøk på sykehuset i Ilulissat på Grønland

Spennende besøk på Grønland inspirerte til å jobbe som allmennmedisiner på verdens største øy.

Jeg ble invitert til Grønland av en bekjent fra Danmark, som jobber der som konsulent innenfor ledelse og organisasjonsutvikling i helsevesenet. I den forbindelse var jeg på besøk på sykehuset i Ilulissat på Vest-Grønland. Der fikk jeg omvisning og en god samtale med den ledende regionslege for region Nord, Peter Vedsted.

Dronning Ingrids Hospital i Nuuk er hovedsykehuset for hele Grønlands befolkning.

Jeg besøkte Kangerlussuaq på Vest-Grønland. Sykehuset i Kangerlussuaq har regionansvar for den nordlige delen av Grønland, deriblant sykehuset i Ililussat som jeg besøkte. Sykehuset som drives av allmennleger og en kirurg, har ansvar for ca. 4600 innbyggere. Sykehuset har et laboratorium som tar de vanligste prøver, vanlig røntgenapparat og ultralyd. Sykehuset har 22 senger og fødselsberedskap med to jordmødre. Det er ca. 150 fødsler om året på sykehuset. Språket er grønlandsk, men halvparten av innbyggerne snakker og forstår dansk. Sykehusansatte har tilgang til tolk hele tiden og kommunikasjonen gikk greit, også for meg.

´Sykehuset får av og til spesialister fra Danmark som er der en uke av gangen. Da samler man opp pasienter som får tilpasset utredning og behandling. Legene har tilgang til telemedisin enten til Nuuk, København eller Aarhus. Foruten sykehuset i Ilulissat, har legene ansvar for å dekke opp for såkalte Sundhetssentre langs kysten nordover i Qaanaaq, Upernavik og Uummannaq. Helsepersonell blir fløyet opp til disse små stedene for å jobbe i kortere perioder.

Jeg ble fullstendig fascinert av Grønland og ikke minst av grønlendere. De er utrolig hyggelige og takknemlige for leger som kommer og jobber i kortere eller lengre perioder. Det er hele tiden behov for vikarer. Inntjeningen er god. Flybilletten blir dekket, og man betaler selv for leie av leilighet. Jeg har selv tenkt å jobbe der som allmennlege i en seks ukers periode i nærmeste fremtid. Dersom noen er interessert, kan dere kontakte meg eller regionslege Peter Vedsted.