Innhold nummer 5/2018

Leder

Tom Sundar

Kloke og ukloke valg

Utpostens dobbelttime

Kristine Asmervik

Brobygger med bredt faglig engasjement

Allmennmedisinske utfordringer

Arild Aambø

Tvangsekteskap i et helseperspektiv

Kunnskapsformidling

Magne Nylenna

Samfunnsmedisineren som kunnskapsformidler og premissleverandør

ECT

Eivind Aakhus

En vital 80-åring! – om elektrokonvulsiv terapi

Disputas

Maren Ranhoff Hov

Et kappløp med tiden

Anette Fosse

Sykehjemspasienten, legen og døden

Distriktsutfordringer

Margrete Gaski  Birgit Abelsen 

Hvordan møte utfordringer for fastlegetjenesten i distriktene?

Kommunehelsetenesta

Hans Johan Breidablik

Når kommunehelsetenesta vaklar

Nord-Norge

Finn Henry Hansen

Samhandling i nord – status, utfordringer og muligheter

Forskning

Julie Kalveland

Med Giardia som forskningstema

Kampanje

Bente Kristin Johansen Sigrid Rød

Gjør kloke valg

Stefán Hjörleifsson

Kloke valg i allmennmedisin

Utvalgte anbefalinger i kampanjen Gjør kloke valg fra andre spesialiteter

FOREBYGGING

Une Tangen Hilde Ravnaas

Utenforskap - til hvilken pris?

UTLAND

Trond Daae-Johansen

Rapport fra et besøk på sykehuset i Ilulissat på Grønland

Bokanmeldelse

Inger Marie Fosse

Grundig og god lærebok i psykiatri

Legen leser

Hva leser Anne Grethe Olsen?

RELIS

Elisabet Nordmo Solveig Vorren

Bivirkningsrapportering nytter: pregabalin er flyttet til reseptgruppe B

Lyrikkstafetten

Aslak Bråtveit

‘Ferdaminne frå sumaren 1860’