Ikke kast!

Utposten så dagens lys i 1972, og da med initiativtakerne/redaktørene Tore Rud, Harald Siem og Per Wium. Siden har dette tidsskriftet kommet ut jevnt og trutt i alle årene etterpå. Stadig nye redaksjoner har jobbet på dugnad for å bidra til at norsk allmenn- og samfunnsmedisin skulle kunne utvikles i gunstig retning, formidlet vidt og bredt til stadig nye abonnenter av bladet. -

Så kommer det en dag hvor du kanskje vil rydde kontoret hjemme – og der står Utposten sirlig arkivert i sine kassetter – innpå en hyllemeter kanskje. Hva skal du gjøre med disse?

Ikke kast, men let etter noen som kan ta vare på bladene for framtiden, om du selv vil kvitte deg med dem. Nylig har jeg nettopp startet med en slik opprydding hjemme. Først prøvde jeg Nasjonalbiblioteket, men de hadde Utposten allerede og manglet bare noen ekstraeksemplarer av enkelte numre. For meg endte det opp med at Institutt for helse og samfunn (HELSAM) ved Universitetet i Oslo veldig gjerne ville overta mine eksemplarer. Så nå havner mine Utposten på det historiske avsnittet på instituttet hos blant andre Anne Kveim Lie og Kristine Lillestøl.

Utposten er et unikt utsiktspunkt for studier av norsk allmenn- og samfunnsmedisin siden 1970-tallet, en gullgruve for dem som ønsker å studere utviklingen av fag og organisering av helsetjenesten. Så ikke kast! Kanskje du skulle ta kontakt med de øvrige instituttene for allmenn- og samfunnsmedisin ved universitetene i Norge og forhøre deg om de ønsker å oppbevare dine eksemplarer av Utposten, dette unike forskningsmaterialet som jo dette tidsskriftet er.